Технологичен Център София
 • BioPro Баден-Вюртемберг и Технологичен център София ЕООД се договориха да си сътрудничат

  BioPro BW е водещ партньор в Interreg проекта „DanuBioValNet“ под ръководството на проф. д-р Ралф Киндерватер. Технологичен център София – представляван от управлявителя Юрген Айселе, работи като партньор в проекта „Акселератор“ на програмата Interreg.

  Пилотният проект на Акселератора се осъществява в Северозападна България. Целта е да се покаже, че дори в селските райони има интерес към създаване на бизнес. Поради голямото разстояние до София, местните стартиращи компании не получават почти никаква подкрепа.

  В рамките на Акселератора са разработени „инструменти“ за стартиращи фирми, които са особено подходящи за тези, които искат да започнат бизнес в селските райони.

  Един от фокусите на проекта „DanuBioValNet“ е създаването на мрежа от производители, които искат да предложат своите растителни продукти на фитофармацевтичната индустрия. Освен това осигурява достъп до иновациите в сектора на високите технологии.

  Във втория етап на проект ACCLERATOR (септември-декември 2018 г.) Технологичен център София се надява да привлече повече участници, които искат да започнат бизнес в тази област. Проф. Киндерватер заяви, че мрежата DanuBioValNet може да предостави наставници с богат опит. Юрген Айселе подчертава, че особено важно за земеделските стопани и производителите на специални култури е да бъде предоставен … Oще


 • Видео от откриването на „Акселератор Северозападна България“, 28.02.2018, гр. Враца

  Видео от откриването на пилотен проект „Акселератор Северозападна България“, провело се на 28 февруари 2018 г., в Търговско-промишлена палата – Враца.

  Въпреки изключително лошата пътна обстановка събитието успя да се състои с участието на официални гости и заинтересовани стартиращи фирми от региона, които получиха информация за възможностите за включване в програмата за насърчаване растежа на Start up – фирми. В рамките на събитието беше дадено началото и началото на интернет страницата start-nwb.eu, чрез която заинтересованите млади предприемачи могат да получат подробна информация за условията на програмата и да подадат своите кандидатури.

  Пилотен проект „Акселератор Северозападна България“ се реализира от Технологичен център София съвместно с Виртех ООД в рамките на проект „ACCELERATOR Developing accelerators to provide better access to innovation finance for SMEs“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „ДУНАВ 2014-2020“.

  Summary video: https://youtu.be/ fqKdS9nWBmU

  Full video: https://youtu.be/ gg2N9AaLVVs


 • Акселератор „Северозападна България“ набира кандидатури на стартиращи фирми

  Акселератор „Северозападна България“ е част от международния проект „ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, работен пакет 4 „Разработване и тестване на схеми за ускорено бизнес развитие“. Негови организатори са Технологичен център София и Виртех ООД.

  Акселераторът беше официално открит на 28 февруари в гр. Враца, въпреки тежката пътна обстановка. Още същия ден стартира набирането на кандидатури от млади предприемачи в няколко различни области. Акселераторът предоставя програма за ускоряване на бизнес развитието и подпомагане на иновативни стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Дейността му е насочена към фирми, които се стремят към разработване на високо иновативни приложения и изграждане на високотехнологични решения в четирите основни приоритетни области, определени в Стратегията за иновации за интелигентна специализация на Република България 2014 -2020 (IS3), а именно:

  – „Мехатроника и чисти технологии“, – „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, – „Промишленост за здравословен живот“, „Биотехнологии“ и – „Нови технологии в творческите и развлекателните индустрии“.

  За да приведе представените и одобрени проекти в реалния живот, програмата на акселератор „Северозападна България“ ще обхване целия предприемачески цикъл – от създаването на идеята, до разработка на прототип и развитието на бизнеса. Програмата ще предостави подкрепа за изграждане на екипи и … Oще


 • Бюлетин ENERGY BARGE # 6

  Предлагаме на вниманието ви актуалния електронен бюлетин # 6 по проект ENERGY BARGE, в който ще намерите информация за последната среща на партньорите, провела се през януари 2018, както и информация за добри практики в обработката и транспорта на биомаса в региона на град Загреб, Хърватия. Newsletter ENERGY BARGE Nr. 6

  Проектът „ENERGY BARGE – Building a Green Energy and Logistics Belt”, DTP 1-175-3.2 се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „Дунав 2014-2020”.


 • ПОКАНА – Откриване на пилотен проект „ACCELERATOR Северозападна България“

  На 28.02.2018 в 10.30 ч. в Търговско – Промишлена Палата – Враца ще бъде дадено начало на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“. Проектът се изпълнява от Технологичен Център София в партньорство с фирма Виртех ООД и е част от международния проект „ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, DTP 1-278-1.1, съфинансиран от ЕФРР, чрез програма „Дунав 2014-2020”, чиято цел е да проучи и да се опита да подобри условията за новооткрити стартиращи фирми в 11 страни-участнички от поречието на река Дунав.

  В рамките на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“, продължаващ до 29.11.2018, новооткритите фирми могат да получат практическа подкрепа при разработването на своя бизнес модел с помощта на експерти от икономиката и науката, както и да получат информация за подходящите възможности за финансиране. Заинтересованите стартиращи фирми от браншове като мехатроника, информационни и комуникационни технологии, биотехнология, креативна индустрия и др. могат да кандидатстват за участие до 31. март 2018.

  За да се постигне инкономически подем в Северозападна България в областните центрове Враца, Монтана, Видин, Лом, Плевен и Ловеч, трябва да се стимулира наличния иновативен и креативен потенциал в подобен мащаб, както това вече е факт в големи градове като София, Пловдив и Варна, защото една … Oще


 • Актуално от проект ENERGY BARGE

  Приключи вторият отчетен период на международния проект ENERGY BARGE – Building a green energy and logistics belt. През последните шест месеца 15те партньора изготвиха няколко официални документа, резултат от национални проучвания в шест държави, сред които каталог и визуализация на движението на биомасата (суровина), устойчивост на рамковите условия за производство на биомаса, национални карти за производството и обработването на биомаса вкл. производството на биоенергия от биомаса. До края на първото полугодие на 2018 се очаква да заработи онлайн платформа, съдържаща полезна информация за държавите, участващи в проекта, която в бъдеще ще се актуализира и надгражда периодично, като по този начин ще улесни заинтересовани страни в проучването на пазара, създаването на международни контакти и избора на алтернативни варианти за превоз по дунавския коридор.

  Проведен беше и международен семинар за обмяна на опит в третирането и складирането на биомаса. Изготвена беше база данни с потенциални ползватели на дунавския транспортен коридор с оглед насърчаване развитието на логистиката по р. Дунав.

  В рамките на работен пакет 6 Implementation and Policy бяха идентифицирани законовите и административните бариери пред производството на биомаса, както и проблемите в логистичния сектор в отделните държави. Въз основа на изготвените проучвания беше изготвен и план за повишаване свързаността … Oще


 • Информация за дейностите и резултатите по проект ACCELERATOR към началото на 2018та

  Приключи вторият отчетен период на проект ACCELERATOR Developing accelerators to provide better access to innovation finance for SMEs. В края на 2017 г. партньорите в проекта отчетоха, че дейностите се изпълняват в срок и третият отчетен период ще започне по план. Подорбна информация за дейностите и резултатите от тях можете да намерите в Бюлетин 2.


 • Среща на партньорите и национален семинар със заинтересовани страни по проект ACCELERATOR

  На 27 и 28 ноември Технологичен център София беше домакин на третата поредица работни срещи в рамките на проект ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, DTP 1-278-1.1, съфинансиран от ЕФРР, чрез програма „Дунав”. През първия ден срещите се състояха в „betahouse” София. След заседание на надзорния съвет и обсъждане на бъдещите се проведе работен семинар, в рамките на който всяка от организациите – партньори представи своя идея за пилотен проект, който ще бъде реализиран от февруари до септември 2018 г. При представянето на идеите възникнаха изключително интересни дискусии, предложения и обмяна на информация. Работният ден приключи с презентация и обиколна из betahouse като утвърден играч в co-working сектора в София.

  На следващия ден гостите се запознаха с работата на държавния София ТехПарк, където се проведе семинар със заинтересовани страни. Участниците от България и чужбина имаха възможността да обменят опит, проблеми пред развитието им, добри практики и идеи за бъдещата си работа. Продължи и представянето на бъдещите пилотни проекти, като присъстващите се включиха активно с разнообразни предложения, свързани с организацията, тематичната област на центровете за ускорено развитие, избора на старт ъп – предприятия, подбора на ментори и др. ключови моменти за … Oще


 • ENERGY BARGE – бюлетин 2, септември

  Уважаеми колеги, партньори и заинтересовани лица,

  готов е вторият бюлетин “ENERGY BARGE”, сега и на български език. В бюлетина ще намерите информация за дейностите по проект „ENERGY BARGE – Building a green energy and logistics belt” , съфинансиран от ЕФРР чрез програма за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014-2020”.

  Целта на трансграничния проект е да проучи и подпомогне разработването на потенциала за зелена енергия в Дунавския регион, като по този начин да се увеличи енергийната осигуреност и ефикасност на крайдунавските държави.

  Проектът ангажира ключови фигури по цялата верига за създаване на стойност, фирми за производство и обработка на биомаса, транспортния сектор, включително пристанищата по р. Дунав, както и съответните обществени органи и лицата определящи, свързаното с това законодателство.

  Ползи: Чрез ENERGY BARGE се цели постигането на следните ползи:

  – Обмен на опит и добри практики, повишаване използването на биомаса за добив на енергия в Дунавския регион; – Идентифициране на веригите за създаване на стойност и улесняване пазарната реализация на биомасата; – Популяризиране на пристанищата като място за обработка и съхранение на биомаса; – Увеличаване използването на дунавския транспортен коридор.

  Към момента партньорите по проекта са изработили следните проучвания:

  – Compendium of national market study reports with supporting country factsheets; – … Oще


 • Актуално за проект ENERGY BARGE

  Транснационалният проект „ENERGY BARGE“, в който Технологичен център София е партньор, навлезе в своя втори работен период. През последните месеци работата на партньорите се концентрира върху изработването на няколко важни проучвания, свързани с развитието на сектор биомаса в целия Дунавския регион. Окончателните варианти на проучванията предстои да бъдат публикувани.

  Състояха се и няколко важни мероприятия, сред които и националният семинар на тема „Биомаса“ в гр. Русе, на който присъстваха представители на множество заинтересовани страни от частния и обществения сектор. Повече актуална информация за проекта можете да намерите в новия бюлетин тук.

  Проект „ENERGY BARGE – Building a Green Energy and Logistics Belt”, № DTP 1-175-3.2 e съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „ДУНАВ 2014-2020”.