Технологичен Център София
 • България си сътрудничи отлично с Баден-Вюртемберг

  Това е заключението, постигнато от Тереса Шопер, държавен министър на Баден-Вюртемберг по повод 8-ото заседание на Съвместната правителствена комисия между Баден-Вюртемберг и България.

  В дневния ред на 29 и 30 октомври бяха приоритетите на сътрудничеството през следващите две години. Tехнологичен център София, представляван от управляващия директор Юрген Айселе, е част от работната група „Икономика“.

  България и Баден-Вюртемберг искат да се справят с изпълнението на проекти в областта на индустриалната и иновационната политика, както и с иновациите и трансфера на технологии. Единият фокус е върху цифровизацията на бизнеса, индустрията 4.0 и стартиращите фирми. Ще бъде улеснен двустранният обмен на опит с експерти и информационни събития за фирми от двете страни, за да се улесни взаимното развитие на пазара.

  Българската делегация адресира проблема, че в България след завършването на сградите (жилища, офиси, производствени съоръжения), строителните власти често не могат да изпълнят акт 15. За много собственици на сгради това води до глоби на техните клиенти и на финансовите институции. На срещата бе поискана „добра практика“ от Баден-Вюртемберг, тъй като този проблем плаши чуждестранните инвеститори.

  Ръководството на Технологичния център София (ТЦС) предложи правителството да предостави на стартиращите компании от България и … Oще


 • Финално събитие на първия етап на Акселератор Северозападна България

  На 25 юли 2018 г. екипът на Технологичен център София направи официално закриване на първият етап от пилотния проект Акселератор Северозападна България и раздаде грамоти за участие.


 • BioPro Баден-Вюртемберг и Технологичен център София ЕООД се договориха да си сътрудничат

  BioPro BW е водещ партньор в Interreg проекта „DanuBioValNet“ под ръководството на проф. д-р Ралф Киндерватер. Технологичен център София – представляван от управлявителя Юрген Айселе, работи като партньор в проекта „Акселератор“ на програмата Interreg.

  Пилотният проект на Акселератора се осъществява в Северозападна България. Целта е да се покаже, че дори в селските райони има интерес към създаване на бизнес. Поради голямото разстояние до София, местните стартиращи компании не получават почти никаква подкрепа.

  В рамките на Акселератора са разработени „инструменти“ за стартиращи фирми, които са особено подходящи за тези, които искат да започнат бизнес в селските райони.

  Един от фокусите на проекта „DanuBioValNet“ е създаването на мрежа от производители, които искат да предложат своите растителни продукти на фитофармацевтичната индустрия. Освен това осигурява достъп до иновациите в сектора на високите технологии.

  Във втория етап на проект ACCLERATOR (септември-декември 2018 г.) Технологичен център София се надява да привлече повече участници, които искат да започнат бизнес в тази област. Проф. Киндерватер заяви, че мрежата DanuBioValNet може да предостави наставници с богат опит. Юрген Айселе подчертава, че особено важно за земеделските стопани и производителите на специални култури е да бъде предоставен … Oще


 • Видео от откриването на „Акселератор Северозападна България“, 28.02.2018, гр. Враца

  Видео от откриването на пилотен проект „Акселератор Северозападна България“, провело се на 28 февруари 2018 г., в Търговско-промишлена палата – Враца.

  Въпреки изключително лошата пътна обстановка събитието успя да се състои с участието на официални гости и заинтересовани стартиращи фирми от региона, които получиха информация за възможностите за включване в програмата за насърчаване растежа на Start up – фирми. В рамките на събитието беше дадено началото и началото на интернет страницата start-nwb.eu, чрез която заинтересованите млади предприемачи могат да получат подробна информация за условията на програмата и да подадат своите кандидатури.

  Пилотен проект „Акселератор Северозападна България“ се реализира от Технологичен център София съвместно с Виртех ООД в рамките на проект „ACCELERATOR Developing accelerators to provide better access to innovation finance for SMEs“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „ДУНАВ 2014-2020“.

  Summary video: https://youtu.be/ fqKdS9nWBmU

  Full video: https://youtu.be/ gg2N9AaLVVs


 • Акселератор „Северозападна България“ набира кандидатури на стартиращи фирми

  Акселератор „Северозападна България“ е част от международния проект „ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, работен пакет 4 „Разработване и тестване на схеми за ускорено бизнес развитие“. Негови организатори са Технологичен център София и Виртех ООД.

  Акселераторът беше официално открит на 28 февруари в гр. Враца, въпреки тежката пътна обстановка. Още същия ден стартира набирането на кандидатури от млади предприемачи в няколко различни области. Акселераторът предоставя програма за ускоряване на бизнес развитието и подпомагане на иновативни стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Дейността му е насочена към фирми, които се стремят към разработване на високо иновативни приложения и изграждане на високотехнологични решения в четирите основни приоритетни области, определени в Стратегията за иновации за интелигентна специализация на Република България 2014 -2020 (IS3), а именно:

  – „Мехатроника и чисти технологии“, – „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, – „Промишленост за здравословен живот“, „Биотехнологии“ и – „Нови технологии в творческите и развлекателните индустрии“.

  За да приведе представените и одобрени проекти в реалния живот, програмата на акселератор „Северозападна България“ ще обхване целия предприемачески цикъл – от създаването на идеята, до разработка на прототип и развитието на бизнеса. Програмата ще предостави подкрепа за изграждане на екипи и … Oще


 • Бюлетин ENERGY BARGE # 6

  Предлагаме на вниманието ви актуалния електронен бюлетин # 6 по проект ENERGY BARGE, в който ще намерите информация за последната среща на партньорите, провела се през януари 2018, както и информация за добри практики в обработката и транспорта на биомаса в региона на град Загреб, Хърватия. Newsletter ENERGY BARGE Nr. 6

  Проектът „ENERGY BARGE – Building a Green Energy and Logistics Belt”, DTP 1-175-3.2 се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „Дунав 2014-2020”.


 • ПОКАНА – Откриване на пилотен проект „ACCELERATOR Северозападна България“

  На 28.02.2018 в 10.30 ч. в Търговско – Промишлена Палата – Враца ще бъде дадено начало на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“. Проектът се изпълнява от Технологичен Център София в партньорство с фирма Виртех ООД и е част от международния проект „ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, DTP 1-278-1.1, съфинансиран от ЕФРР, чрез програма „Дунав 2014-2020”, чиято цел е да проучи и да се опита да подобри условията за новооткрити стартиращи фирми в 11 страни-участнички от поречието на река Дунав.

  В рамките на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“, продължаващ до 29.11.2018, новооткритите фирми могат да получат практическа подкрепа при разработването на своя бизнес модел с помощта на експерти от икономиката и науката, както и да получат информация за подходящите възможности за финансиране. Заинтересованите стартиращи фирми от браншове като мехатроника, информационни и комуникационни технологии, биотехнология, креативна индустрия и др. могат да кандидатстват за участие до 31. март 2018.

  За да се постигне инкономически подем в Северозападна България в областните центрове Враца, Монтана, Видин, Лом, Плевен и Ловеч, трябва да се стимулира наличния иновативен и креативен потенциал в подобен мащаб, както това вече е факт в големи градове като София, Пловдив и Варна, защото една … Oще


 • Актуално от проект ENERGY BARGE

  Приключи вторият отчетен период на международния проект ENERGY BARGE – Building a green energy and logistics belt. През последните шест месеца 15те партньора изготвиха няколко официални документа, резултат от национални проучвания в шест държави, сред които каталог и визуализация на движението на биомасата (суровина), устойчивост на рамковите условия за производство на биомаса, национални карти за производството и обработването на биомаса вкл. производството на биоенергия от биомаса. До края на първото полугодие на 2018 се очаква да заработи онлайн платформа, съдържаща полезна информация за държавите, участващи в проекта, която в бъдеще ще се актуализира и надгражда периодично, като по този начин ще улесни заинтересовани страни в проучването на пазара, създаването на международни контакти и избора на алтернативни варианти за превоз по дунавския коридор.

  Проведен беше и международен семинар за обмяна на опит в третирането и складирането на биомаса. Изготвена беше база данни с потенциални ползватели на дунавския транспортен коридор с оглед насърчаване развитието на логистиката по р. Дунав.

  В рамките на работен пакет 6 Implementation and Policy бяха идентифицирани законовите и административните бариери пред производството на биомаса, както и проблемите в логистичния сектор в отделните държави. Въз основа на изготвените проучвания беше изготвен и план за повишаване свързаността … Oще


 • Информация за дейностите и резултатите по проект ACCELERATOR към началото на 2018та

  Приключи вторият отчетен период на проект ACCELERATOR Developing accelerators to provide better access to innovation finance for SMEs. В края на 2017 г. партньорите в проекта отчетоха, че дейностите се изпълняват в срок и третият отчетен период ще започне по план. Подорбна информация за дейностите и резултатите от тях можете да намерите в Бюлетин 2.


 • Среща на партньорите и национален семинар със заинтересовани страни по проект ACCELERATOR

  На 27 и 28 ноември Технологичен център София беше домакин на третата поредица работни срещи в рамките на проект ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, DTP 1-278-1.1, съфинансиран от ЕФРР, чрез програма „Дунав”. През първия ден срещите се състояха в „betahouse” София. След заседание на надзорния съвет и обсъждане на бъдещите се проведе работен семинар, в рамките на който всяка от организациите – партньори представи своя идея за пилотен проект, който ще бъде реализиран от февруари до септември 2018 г. При представянето на идеите възникнаха изключително интересни дискусии, предложения и обмяна на информация. Работният ден приключи с презентация и обиколна из betahouse като утвърден играч в co-working сектора в София.

  На следващия ден гостите се запознаха с работата на държавния София ТехПарк, където се проведе семинар със заинтересовани страни. Участниците от България и чужбина имаха възможността да обменят опит, проблеми пред развитието им, добри практики и идеи за бъдещата си работа. Продължи и представянето на бъдещите пилотни проекти, като присъстващите се включиха активно с разнообразни предложения, свързани с организацията, тематичната област на центровете за ускорено развитие, избора на старт ъп – предприятия, подбора на ментори и др. ключови моменти за … Oще