Технологичен Център София
 • Технологичен център София ще пътува с „Дунавски сал 2013”

  „Дунавски сал 2013” повери на ТЦС и Сдружение за иновации и нови технологии задачата да инсталират и поддържат Live Stream на необичайния плавателен съд. Същевременно ще бъде включена в действие и непридружена летяща камера (en: drone), чрез която пътниците на сала ще имат възможността в реално време да виждат от птичи поглед крайбрежните зони на р. Дунав. Летящата камера трябва да обхване най-вече трудно достъпните защитени зони по реката.

  Проектът „Дунавски сал 2013” ще стартира на 20 юни в град Апатин, Сърбия. По пътя си салът ще акустира на 35 места в крайдунавските държави Сърбия, Хърватия, Румъния, България, Украйна и Молдова. Салът ще има на борд и своеобразна изложба на забележителности от всички 35 региона, които ще посети. Ще се представят информации на темите туризъм, местна икономика, култура и социални дейности край река Дунав. На всяко от местата, на които забавният плавателен съд ще спре, ще се състоят концерти, градски празници, светлинни спектакли и други най-разнообразни мероприятия. За повече информация: www.danube-raft.eu


 • По пътя на енергийното самоосигуряване – проект за общини и региони

  Много общини имат възможност на собствена територия да добиват целия електрически ток, потребяван от жителите им, от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Често само потенциалът на соларните и ветрогенераторните инсталации е достатъчен да задоволи потреблението на всички домакинства. За целта е достатъчно например да се инсталират фотоволтаици само върху 10% от наличните покривни площи и върху 5% от подходящите места на открито. В допълнение трябва да се използват и половината от годните за ветрогенератори площи.

  За установяване потенциала на ВЕИ в общините и подходящите места за изграждане на инсталации Компетентен център “Биомаса” ще разработи система за цялостен анализ с името „ERNEUERBAR KOMM“ (Ерноербар Ком). В сътрудничество със специалистите по геоинформация и земеустройство към Трансферен център Щайнбайс във Вайкерсхайм (Баден – Вюртемберг, Германия) проведените вече там изследвания ще бъдат пренесени за България. Ръководеният от проф. д-р Мартина Клерле център вече е разработил този „инструмент” за множество общини и области в Германия.

  Методът на изчисление на „ERNEUERBAR KOMM“ се базира на географски информационни системи (ГИС). В основата се залагат предоставени от компетентните институции географски базисни данни и статистическа информация на ниво общини. Използват се например кадастрални данни, информация за населението, за защитени територии, скорост на вятъра, глобално слънчево излъчване, площи на сгради … Oще


 • Зелена технология за фитодобив на рений

  Реният е един от най-редките елементи на Земята. Намира широко приложение в индустрията благодарение на отличните физикохимични и механични свойства, които притежава – висока температура на топене (3180° C), висока плътност, запазване на пластичността при екстремни температурни разлики.

  Използва се при изготвянето на специални високотемпературни сплави за нуждите на авиокосмическата индустрия и енергетиката, а също така и в Re-Pt катализатори, необходими за получаването на безоловен, високо октанов бензин. Изотопи на Re успешно се прилагат при лечението на рак на белите дробове.

  Ограничените количества на руди, съдържащи рений, налагат разработването на технологии за алтернативен добив на редкия метал. В института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към БАН е създадена евтина и екологично чиста (зелена) технологична схема за растително извличане (фитодобив) на рений от териториите на медни рудници и медодобивни предприятия. Използвано е уникалното свойство на рения да се натрупва и концентрира в зелената растителност в количества, превишаващи стотици хиляди пъти фоновото му съдържание в земната кора.

  За изпълнението на схемата се използват райони с индустриално значими концентрации на рений, които се засяват с открития от лабораторията хиперакумулатор на рений – люцерна. В нея се натрупват високи количества от ценния метал, десетократно превишаващи най-богатите на рений молибденови концентрати. Реният се извлича … Oще