Технологичен Център София
 • 28.10.2014
  Зелена химия – визия за България

  Технологичен център София и негови партньори работят вече в продължение на повече от две години по визията „Green Chemistry Belt“ в България. „Тези визии в кратко време се превръщат в иновации“, разказва управителят на ТЦС Юрген Айзеле на работна среща в БиоКампус Щраубинг, провела са от 22 до 24 октомври. В срещата участваха представители на БиоКампус Щраубинг (Германия), Компетентен център Дървесина ООД (Австрия), Унгарският институт за аграрно инженерство (Унгария), Технологичен кампус Фрайунг (Германия), Международния център за приложни изследвания и устойчиви технологии – ICARS (Словакия), Факултета по технически науки на Университета в Нови Сад (SRB) и Технологичен център София, като основната им цел беше набележат следващи стъпки за реализация на проекта „DanubeForNet“. Проектът има за цел да проправи път за идеята за изграждане на „Green Chemistry Belt“ по поречието на Дунав. Един ден в т.нар. пояс на зелената химия от възобновяеми суровини (растения) ще се извличат различни „химични вещества“, които ще се преработват до индустриални продукти. Като част от стратегията на ЕС за био-икономика се очаква да се изградят нови вериги на добавена стойност в тази област.

  Технологичен център София търси фирми и изследователски институции, които желаят да работят в тази област.

  При посещение на демонстрационна инсталация за производство на … Oще


 • 27.05.2014
  Високо технологични продукти от Габрово

  Експертна група на Технологичен център София, състояща се от Юрген Айзеле, Герхард Моор и Керстен Йон, посети фирма „Габинвест” ЕООД в Габрово. Предприятието е оборудвано с най-новите CNC машини и произвежда дървени и метални компоненти за ловни оръжия и прецизни спортни пистолети от висок клас.

  Производството е изградено систематично през последните 20 години, като в момента в него са заети около 100 души. Управителят Георги Кочевски обясни, че производството е много специфично и при него се изискват както машинна обработка така и май-модерната лазерна техника и същевременно ръчна работа. Високото качество на продукцията и коректното и навременно изпълнение на доставките са основните причини предприятието днес да е доставчик на световни лидери в областта като Blaser, Mauser, Sauer и SigSauer.

  „Габинвест“ предлага и собствен продукт – ловджийски нож, който също е с висок клас. Герхард Моор в качеството си на производител на висококачествени части за стругове и фрези за автомобилната и потребителската индустрия заяви вече своето желание за съвместна работа габровската фирма.


 • 01.05.2014
  Дунавски сал на специализираното изложение „Уикенд туризъм” в Русе

  Между 15 и 17 май ще се проведе десетото по ред изложение „Уикенд туризъм”, организирано от община Русе със съдействието на Министерство на икономиката и енергетиката.

  Организаторите съобщиха, че тази година интересът към участие е изключително голям и презентационните щандове в Доходното здание са били заети за отрицателно време. Сред участниците със собствен щанд ще бъдат екипът на „Дунавски сал”, както и инициираното от Технологичен център София Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан, което и тази година е партньор на инициативата.

  Гостите на изложението ще могат да се информират за актуализирания график на пътуване на сала, всички участващи населени места и организации както и да си резервират билет с отстъпка за избрана от тях отсечка. Директно на място ще могат да се записват и доброволци за участие в проекта, които ще получат подробна информация за възможностите и условията директно на щанда.

  Основни акценти в тазгодишното издание на „Уикенд туризъм” са културен, алтернативен, религиозен и селски туризъм, спектакли и представления, фестивали и фолклорни събори както и екотуризъм и биоразнообразие. Програмата на събитието включва и Седми фестивал на туристическите забавления и анимации – единствения в България, който представя пъстра палитра от програми и развлечения за туристи.

  Официалното … Oще


 • 01.05.2014
  Партньорът на България провинция Баден-Вюртенберг е на първо място в Европа!

  Германската провинция Баден-Вюртенберг (със столица Щутгарт) е дългогодишен партньор на България и предоставя своя опит във всички политически области на българското правителство. За целта ежегодно се провеждат заседания на Съвместната междуправителствена комисия.

  Баден-Вюртенберг инвестира 5,1% от своя БВП в научноизследователска и развойна дейност. Сравненa с 97 други европейски региони по този показател, провинцията е на първо място. „Силата на Баден-Вюртенберг е в новаторския ни дух. Няма друга област в Европейския съюз, която да има такъв голям потенциал за иновации. Искаме да задържим и надградим това предимство“, каза Нилс Шмид, министър на икономиката и финансите. Местният парламент отпуска толкова средства, колкото никога преди: само от бюджета на министерството на икономиката и финансите са предвидени около € 165 милиона за насърчаване на ориентирани към бизнеса технологии и иновации. По този начин бъдещето на провинцията е осигурено и работните места в нея са запазени.

  Заедно с инвестициите на частния сектор от голямо значение за иновативната мощ на Баден-Вюртемберг са и университетите. В тях се обучават висококвалифицирани специалисти и съвместно с предприемчиви компании се развиват нови идеи. Инвестициите в изследвания и обучение са най-добрата грижа за бъдещето, защото иновациите започват с науката.

  Обхващащата целия Европейския съюз класация сравнява интензивността на научноизследователската и развойната дейност … Oще


 • 04.04.2014
  Пластмасови частици в рибата и по река Дунав!

  Пластмасовият боклук се натрупва във всички екосистеми по целия свят. В момента се проучва и се пише за изключително драматичната ситуация в световните океани. Хилядите квадратни километри “килими от пластмаса” в Атлантическия и Тихия океан са общоизвестни. Опасенията са, че замърсяването с пластмаса вече е достигнало и реките.

  До този тревожен извод са достигнали изследователи във Виенския университет под ръководството на проф. д-р Хуберт Кекайс в хода на изследователски проект на млади риби във втората по големина река в Европа, Дунав. В почти всички водни проби изследователите са открили освен ларви на риба значителен брой микроскопични пластмасови частици. Почти 79% от тях са различни видове на пластмасови мъниста, сферички или люспи. Останалата част се състои от други частици с неизяснен произход, които вероятно са от битови отпадъци.

  Бил е изследван участък от река Дунав между Виена и Братислава. Във водата в  крайречните зони са намерени средно 317 пластмасови частици на 1 000 кубични метра  (или около 4,8 грама) и 275 ларви на риба (т.е. около 3,2 гр). Само от този участък всеки ден се транспортират около 4,2 тона пластмасови боклуци до Черно море.

  Рибата обърква тези пластмасови отпадъци с храна. Тя не може да различи хранителните частици като малки ракообразни, ларви … Oще


 • 22.03.2014
  ЕВРОПА изостава в иновациите, България изпада до 28-мо място

   

  До 2020 г. най-малко 20 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП ) на ЕС ще бъде генериран от производствения сектор в Европа. Повече бизнес инвестиции, по-голямо европейско търсене на новаторски решения и по-малко пречки пред стартирането на иновативни продукти са ключът към по-нататъшен растеж. Сега Европейската комисия публикува карта на иновациите за постиженията от иновациите в Европа. Проучването се отнася за годините 2006-2013. Страните- членки на ЕС са разделени в четири групи. Изследването използва 25 различни показателя. Например: иновации на малките и средните предприятия, постиженията на изследователски институции и т.н.

  Първата група са „иновационните лидери“ и са доста над средното ниво за ЕС. В нея се включват Дания, Финландия, Германия и Швеция.

  Втората група са страните, които са малко над средното ниво. В тази група се включват: Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Франция, Ирландия, Люксембург, Холандия, Словения и Обединеното кралство. ЕС нарича тези страни „иновационни последователи“.

  В трета група са страни, в които се провеждат „умерени иновации „. Това са: Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария , Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словакия и Испания. Те са под средното за ЕС.

  В четвъртата група са страните, в които почти няма нововъведения. ЕС формулира тази група все още любезно като „скромни иноватори … Oще


 • 25.02.2014
  България е идеално място за производство на ново биогориво от селскостопански отпадъци

  Швейцарският химичен концерн CLARIANT, Цюрих и германските  Haltermann-Chemie-Group , Хамбург и Daimler Benz, Щутгарт стартираха успешно нов пилотен проект. Те произведоха и тестваха супербензин Сънликвид (sunliquid) 20, който съдържа 20% целулозен етанол от слама. Биогоривото е от второ поколение. Тъй като е базирано на отпадъци от селското стопанство то едновременно щади околната среда и не е конкурент на хранително-вкусовата промишленост. Биоетанолът от слама намалява с до 95 % парниковите газове, които се отделят при конвенционалния бензин. Новата генерация на BlueDIRECT Ottomotoren – двигатели на Мерцедес Бенц вече понася E20 горивото безпроблемно.

  Способът за производство на Сънликвид е разработен и патентован от концерна за специализирана химия CLARIANT. Биоетанолът вече се произвежда в разположена на река Дунав, на територията на федерална провинция Бавария, демонстрационна инсталация.

  Във фабриката на специалиста в производство на специални горива Haltermann възниква крайният продукт – иновативно E20-гориво, което в скоро време може да дава тон в производството на горива в цяла Европа. Високото му октаново число (RON) от над 100 прави действието му оптимално.

  Огромни количества селскостопански отпадък остават неизползвани в цял свят. Включително и в България остават неоползотворени значителни количества слама. Целулозният етанол е от второ поколение и се произвежда основно от пшенична слама, т.е. в производството … Oще


 • 25.02.2014
  Финландци правят еко-автомобил от „зелена химия”

  На Женевския  автомобилен салон през март тази година финландска изследователска група ще презентира „Biofore Concept Car“. Групата е съставена от представители на Helsinki Metropolia Fachhochschule (Специализирано висше учебно заведение Метрополия, Хелзинки), финландската агенция за насърчаване на технологиите и иновациите и на финландското предприятие за преработка на дървесина и производство на хартия UPM.

  Производителите на автомобили използват все повече естествени материали. BMW използва при Elektroauto i3 много материали от възобновяеми и рециклирани суровини. Форд оползотворяват при Focus остатъци от дънки за облицовката на вратите. Финландският изследователски екип твърди, че разработената от него кола може в голяма степен да се рециклира. Тенденцията е напълно очаквана, тъй като има директива на ЕС, според която до 2015 година 95% от всеки автомобил, от чистото му тегло, трябва да може да се рециклира.

  Автомобилът, който финландската група ще представи, съдържа много дървесина. Арматурата както и други части на новия био-автомобил са изработени от биобазирани материали като термично обработваем фурнир от брезова дървесина,  woodplastic или композитен материал. Почти половината от използваните детайли са произведени от растящи суровини. Освен това финландците използват нов вид изработено от дървесина дизелово гориво, което намалява вредните газове с около 80% в сравнение с конвенционалните горива. Биодизелът се произвежда от т.нар. … Oще


 • 22.02.2014
  Continental иска да произвежда автомобилни гуми от …глухарчета

  След дългогодишни проучвания и изследвания Фрауенхофер институт  за молекулярна и приложна екология (Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME), начело с Проф. д-р Райнер Фишер и гигантът в производството на автомобилни гуми Continental успяха да обработят глухарчета така, че от сока им да се получи каучук.

  В момента учените изграждат пилотна инсталация, която да произвежда естествен каучук с тонове. Инсталацията ще заработи в Мюнстер. Планира се още през следващите няколко години да се извършат тестовете на първите автомобилни гуми от новооткрития материал.

  Новата суровина ще подобри производството на Continental. Добивът на каучук ще е значително по-независим от геополитическата обстановка и за него ще могат да се използват изоставени земеделски земи. Производството ще може да става в Европа, като така значително ще се скъси пътят от мястото на добиване до фабриките за производство на гуми, а на природата ще се спести огромно количество вредни газове. „Инвестираме в този многообещаващ проект за разработване на нов материал, защото сме убедени, че по този начин ще подобрим нашето производство на гуми в дългосрочен план”, разказва Николай Зетцер, член на управителния съвет, отговарящ за производството на гуми.

  На 25 февруари в Мюнхен ще се състои церемония по присъждане на наградата „Green Tech Award 2014“. Проектът … Oще


 • 22.02.2014
  Нараства търсенето на биологично произведени суровини и продукти

  От 12 до 15 февруари се състоя най-голямото в света изложение за биосуровини и продукти БИОФАХ в Нюрнберг, Германия, където и тази година се срещнаха производители от цял свят. България участва с национален щанд, на който бяха представени производители на плодове, зеленчуци, сирена и вино.

  Технологичен център София се включи в изложението с малък екип, който имаше за цел да представи възможностите на българското производство пред потенциални клиенти от Германия, Австрия и Швейцария. При многобройните си разговори нашият екип установи, че има много силно търсене на биосокове, елдата и спелтата изместват пшеницата, лимецът става все по-популярен. Промените на пазара се дължат на нарасналото търсене на несъдържащи глутен продукти.

  Екипът ни намери партньор в лицето на Научно-изследователския институт за биологично земеделие (FiBL), гр. Цюрих, с когото планира да издаде сборника „Основи за плодорие на почвите” на български език.

  Особено внимание беше обърнато на щанда на семейство Коеви от гр. Добрич, които от 2007 година са сертифицирали стопанството си за биопроизводство по EU 834/2007. Основен акцент в разговора представляваше разширяването на биологичното производство в Добруджа.