Технологичен Център София
 • 28.02.2017
  ТЦС започна работа по международния проект „ENERGY BARGE”

  Технологичен център София започна работа по международния проект „ENERGY BARGE – Building a Green Energy and Logistics Belt”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети чрез програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014-2020”. Основна цел на проекта е да се използва потенциалът за зелена енергия под формата на биомаса по поречието на река Дунав по устойчив начин, което да доведе до повишаване на енергийната сигурност и ефективност в дунавските страни, като се имат предвид Директивата за енергията от възобновяеми източници 2009/28 / ЕО, целите на ЕС 2020 за климата и целите, заложени в Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

  За постигане на целите ще се използва междусекторен подход. Проектът ще събере на едно място ключови участници по цялата верига на стойността: производители и преработватели на биомаса, производители на енергия от биомаса, търговци, спедитори, дунавските пристанища, както и съответните публични органи и институции. Съществена част от проекта представляват международният обмен и трансфер на ноу-хау както и сътрудничеството между отделни заинтересовани страни от държавите – участници. ENERGY BARGE ще изгради платформа за обмен на опит и най-добри практики и ще повиши познанията и възможностите за складиране и транспортиране на био-суровини, както и за производството на енергия от възобновяеми суровини. … Oще


 • 20.02.2017
  Infographic: How To Start Your Startup In Sofia

  by: FOXYpreneur Published on: February 15, 2017

  Don’t let size fool you! Despite Bulgaria’s capital Sofia being a rather small city, it has a lot to offer to founders looking to open their business. Let this infographic guide you through Sofia’s startup ecosystem: http://magazine.startus.cc/infographic-start-startup-sofia/


 • 12.01.2017
  Очаквайте скоро продукти от мискантус в региона на Видин!

  Технологичен център София продължава своята целенасочена работа по темата „зелена химия” в Дунавския регион на България и Румъния. В момента текат усилено подготвителни дейности за засаждането на мискантус в региона на Видин и Калафат, където през 2017 година заедно с партньори от Германия ще създадем няколко плантации.

  От мискантус могат да се произвеждат много продукти. Приложението на тази тип C4 трева е разнообразно: за производство на енергия, за градини и ландшафтно оформление, в строителството, като суровина за биобазирани материали и др. На снимката се виждат части от изкуствени материали, произведени от фирма Ueli Freudiger – Швейцария през 2016г.

  На 12 януари представители на Технологичен център София и група предприемачи посетиха висшето училище Reutlingen. Там се изработва теракот от произведен от предприемачите мискатус със собствени на висшето училище машини. На снимката се вижда плочка с параметри 250 гр./кв.м. Според качеството на доставения материал могат да се произвеждат най-различни продукти.

  Факултетът за текстил и дизайн към ВУ Reutlingen е водещ в областта в цяла Европа. Инж. Кай Небел изрази при посещението ни съжаление, че в България и Румъния, които са били водещи в текстилния сектор в Европа, днес не са останали значими предприятия и научни институти. С факултета … Oще


 • 02.12.2016
  Технологичен център София е избран за проект на международни инвеститори край Видин

  Международна група инвеститори от Германия, Австрия и Швейцария избра Технологичен център София за реализацията на проект в сферата на биоикономиката. Инвеститорите планират от 2017 до 2023 година да засеят различни земеделски земи в региона на Видин с мискантус, след което да решат, дали да преминат към по-крупно отглеждане на културата.

  „За проекта избрахме именно региона на Видин, тъй като тук можем да ползваме като алтернатива на шосейния транспорт железопътен и воден транспорт през р. Дунав”, обясни инж. Инго Дреер от германската фирма EvAEnergy.

  Юрген Айзеле, управител на Технологичен център София, се надява от своя страна, този проект да бъде стъпка в отдавна желана посока – изграждането на „пояс на зелената химия” („Green Chemistry Belt“) по поречието на река Дунав. Става въпрос най-вече за добиването на химически вещества – суровини от растения. Този тип суровини се очаква да заменят един ден изчерпващия се петрол. Чрез развитието на индустрии като биорафинериите и свързаните с тях преработващи фабрики ще се създадат нови трайни работни места.

  От добитата в рамките на проекта реколта мискантус от 2019 година нататък се планира да се произвеждат влакна, които да намерят приложение в строителната и текстилната индустрии. В партньорство с държавната фирма BioPro Baden-Württemberg GmbH, сдружението … Oще


 • 13.11.2016
  Бъдещето принадлежи на дървесните влакна

  „Изумително е какво всичко могат дървесните влакна” – под това мото на 9ти ноември се състоя мероприятието „Клъстър иноватив” във Форум Холцбау Остфилдерн, Германия, на което присъстваха 25 експерти от институции, фирми и неправителствени организации. В работния семинар участва и управителят на Технологичен център София Юрген Айзеле. „Бъдещето принадлежи на материалите, базирани на дървесни влакна” – така Силви Вийст от proHolzBW откри семинара. Експерти от бизнеса и науката имаха възможност да разменят опит в използването на дървесни влакна – иновации и потенциал за развитие в лекото строителство. Организатори на събитието бяха ProHolzBW GmbH, сдружение „Алианс материи базирани на влакна” и Институт за техники в текстила и процесите Денкендорф.

  Трима лектори внесоха импулси за дискусии на тема леко строителство. Инж. Бернд Цвингман от Технически университет Берлин, направление „Разработване и конструиране” и представител на инженерно бюро Шлайх Бергерман Парнер представи в доклада си обтегачи от CFK – строителни елементи за широкообхватни конструкции от дървесни влакна. Цвингман сподели, че има голям потенциал за развитието на материали от влакна както и за базирани на дървесината въглеродни влакна. Той подкрепи своята теза, като представи на участниците пилотен проект и проведени в рамките на проекта опити. Цвингман представи и новия изследователски проект, финансиран с европейски … Oще


 • 12.05.2016
  Среща на SIG (Special InterstGroup) биополимери/биопластмаси в Щутгарт

  На 11 май 2016 г. ТЦС взе участие в стартовото събитие на SIG (Special InterstGroup) биополимери/биопластмаси в Щутгарт. Инициативата се организира от „BIOPRO Baden-Württemberg GmbH“. Дружеството е 100% собственост на провинция Баден-Вюртемберг. www.bio-pro.de

  Още през 2010 година немското правителство прие национална стратегия за провеждане на проучвания БиоИкономика 2030. През 2012 Европейската комисия констатира: „Европа трябва да се осмели да направи стъпка към независеща от изкопаемите енергийни източници икономика. Използването на възобновяеми ресурси вече не е опция, а необходимост.”

  Преминаването към зелена енергия вече е приоритет и на провинция Баден-Вюртемберг. Енергийни източници като петрола, природния газ и въглищата трябва да имат все по-малък дял в индустрията. Земеделието, горското стопанство и преработката на отпадъци трябва да придобият все по-голяма роля в подсигуряването на суровини.

  Технологичен център София участва от няколко години в работен кръг „Danubefor Net“ (www.green-chemistry-belt.de/danubefornet). В кръга са включени организации от осем дунавски държави, които са се посветили на темата „Зелена химия“ и изграждането на „Зелен пояс на химията” (Green Chemistry Belt) по река Дунав. ТЦС създаде в тази връзка интернет страницата www.green-chemistry-bulgaria.eu, където може да се намери по-подробна информация.

  Проф. д-р Ралф Киндерфатер, управител на BIOPRO Baden-Württemberg, посочи в рамките на … Oще


 • 29.12.2015
  Чрез русенската „Булмаркет” България стана важен участник в инфраструктурата и внедряването на LNG

  Бензин, дизел, керосин за самолети, мазут за кораби – все познати горива, които са неизменна част от дискусиите, посветени на замърсяването на въздуха. Именно това дава шанс на LNG да бъде добра алтернатива на традиционните горива.

  LNG е съкращение на „Liquefied Natural Gas“ (втечнен природен газ). При транспортиране природният газ се изстудява до -163 ° C, като тази температура трябва да се поддържа през цялото време на транспортиране до използването на газа. Десетилетия наред LNG се е изстудявал само за по-дълъг воден транспорт, като в крайната точна на транспортирането му е бил връщан в газообразна форма чрез загряване, след което се е вкарвал в газопроводната мрежа.

  Наскоро отделите за разработване на двигатели на фирмите SCANIA и MAN намериха решения, как двигателите за камиони също да могат да се задвижват директно с LNG. В Испания, Швеция, Холандия и Великобритания вече над 2000 камиона и автобуса се движат с LNG. В Китай предвижващите се с такова гориво превозни средства са стотици хиляди. В Канада с LNG задвижиха вече влакове, а в Германия през декември миналата година беше вкаран в експлоатация MS Helgoland – първият пътнически кораб на LNG.

  Круизният бранш оповести, че от 2016 година всички нови кораби … Oще


 • 22.10.2015
  Технологичният център организира представяне на „Danube Crossing Points“ на 4тата конференция за Стратегията за развитие на Дунавския регион на ЕС, 29-30.10 2015 в Улм

  На 3 юли 2015 година в дунавския град Гюргево (Румъния) официално беше открита инициативата „Danube Crossing Points“. Нейна основна цел е създаването на повече връзки през река Дунав за подобряване на мобилността и достъпността в региона както и на местната икономика. За да може Долен Дунав да има устойчиво икономическо развитие са необходими поне 12 нови транспортни връзки през Дунава (мостове и тунели), които да се изградят през следващите до 10 години, смятат инициаторите. Това е основното послание, което включилите се градове и общини изразиха в подписаната от тях в Гюргево официална декларация до националните и европейските институции.

  След подписването на декларацията се проведоха редица информационни срещи и разговори със заинтересовани страни и институции. Автор и основен организатор на инициативата е Технологичен център София. В скоро време предстои създаването на Работна група „Crossing Points“, която да поеме организацияата на по-нататъшните действия. Чрез създаването ѝ националните правителства и европейските институции ще разполагат насреща си с юридическо лице, което ще бъде партньор в предстоящите дискусии.

  Юрген Айзеле, управител на ТЦС, е развил формулата 6 + 12 = 51, с която цели да насочи вниманието към факта, че дори и след изграждане на 12 нови връзки през Дунава, средното разстояние между местата … Oще


 • 10.10.2015
  Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан представи комбиниран туристически маршрут на Долен Дунав

  Сдружение за развитие на туризма – дългогодишен партньор на Технологичен център София разработи комбиниран туристически маршрут за воден, пешеходен и велотуризъм в общините Главиница, Тутракан и Сливо поле. Издадена е подробна карта на четири езика, в която се съдържа информация за отделните забележителности, места за почивка и хранене, панорамни точки, както и разстоянията между спирките от маршрута. Екип на сдружението, ръководен от Лидия Светославова, заместник-председател на сдружението, е работил в продължение на месеци за събиране на данни и снимков материал, като към картата е издадена и брошура с информация за отделните възможности за краткосрочен екологичен туризъм в региона.

  В рамките на презентацията пред експерти в туристическия бранш Светославова посочи, че новият продукт е допълнение и алтернатива на европейски велосипеден маршрут Евровело 6, който в участъка Тутракан – Силистра е добре обозначен.

  Изготвените материали са на български, румънски, английски и немски език и са на разположение на всички заинтересовани, като могат да бъдат поискани на office@technologycenter.bg или на office@tutrakan-tourismum.eu.

  Проект „Създаване на нови туристически продукти в общините Тутракан, Сливо поле и Главиница за устойчиво развитие на екологичен и риболовен туризъм» се финансира в изпълнение на МСР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ от Европейския … Oще


 • 12.03.2015
  Икономика, наука, медии и гражданско общество – без тях развитието на Дунавския регион е немислимо

  През 1996 година е създадена Работна група на крайдунавските държави, в която членуват всички страни и региони по 2859 км дългото поречие на Дунав. За градовете и регионите се е сформирал Съветът на дунавските градове и региони. Двете организации имат една обща комисия, която направлява работата им. Наскоро по покана на работната група под ръководството на правителството на Долна Австрия и модераторството на Петер Лангер и д-р Зайф се състоя заседание на комисията в австрийския град в Санкт Пьолтен. В бъдеще комисията ще трябва да координира и да организира сътрудничеството. Сред членовете на работен кръг „Икономика, туризъм и транспорт“ (ИТТ) е управителят на Технологичен център София Юрген Айзеле, който се изказа по проблемите на Долен Дунав.

  Всички участници бяха единодушни, че прилагането на стратегията на Европейската комисия за Дунавския регион ще се увенчае с успех само ако на политиката и администрациите се отдаде да мобилизират бизнеса, медиите и гражданското общество. Местните и регионалните общности имат централна роля в този процес. Тук живеят и работят хората. Те ще се идентифицират с Дунавската стратегия на ЕС най-успешно, когато започнат да виждат положителни промени в ежедневието си и усетят чрез тях подобряване на качеството си на живот. По същество стратегията има за … Oще