Технологичен Център София
 • 30.01.2012
  В Тутракан ще има Биокампус “Долен Дунав”

  На пролет в Тутракан ще заработи нещо съвсем ново- Биокампус “Долен Дунав”. Негови създатели ще са немската фирма Schilling Holzwerke от гр. Улм, Технологичен център София, Натура Биомас София, Lais – Фрайбург и още няколко фирми, работещи в областта на производството и използването на биомаса. В начинанието могат да се включат и местни тутракански фирми.

  Биокампус “Долен Дунав” ще отправи покани за участие в проекта на български и румънски фирми през пролетта и лятото тази година. Запланувано е създаване на мрежа от експерти – консултанти, която да може да се ползва от предприемачи, желаещи да инвестират в оползотворяването на биомаса. Ще се представят и най-новите технологии за производство на суровини от биомаса. Такива суровини именно ще трябва в най-скоро време да изместят изчерпващия се суров петрол, който се използва за производство на редица продукти за ежедневието.

  По този повод на 22 януари по инициатива на ТЦС пристигна на посещение немска делегация. Кметът д-р Димитър Стефанов, заместник-кметът по икономическите въпроси Милен Маринов и собственикът на местната фирма Датапарк Груп Стив Хараламбиев разведоха гостите в града и специално през “Рибарската махала”.

  В края на февруари се очаква подписването на учредителните документи.


 • 22.01.2012
  Тутракан ще е новата туристическа дестинация по Дунава

  През ноември миналата година новото ръководство на община Тутракан се срещна с представители на Технологичен център София. Гостите представиха идеите си за развитие на региона около Тутракан като съвременна дестинация за устойчив еко и културен туризъм с международен характер. Те аргументираха предложението си с огромния потенциал от природни, исторически и археологически ценности, разположението на града на Дунава и богатата история на местния риболов. Кметът на общината д-р Димитър Стефанов прие предложението с обещание за съдействие от администрацията и привличане на широката общественост.

  В края на миналата година Технологичен център София представи на местното управление редица проектни идеи и конкретни стъпки за популяризирането на града и околностите му като туристическата атракция, които да се разглеждат като част от цялостна концепция за устойчиво развитие на туризма. Обсъдено беше и профилирането на общината като място за развитие на зелени производства, които заедно с туристическия бранш да осигурят препитание за местното население. Д-р Стефанов посочи, че един от най-наболелите проблеми на общината е отливът на хора към по-големите градове и в чужбина. В момента има само няколко по-големи действащи фирми. Безработицата е висока, а младите напускат града почти веднага след завършване на средното си образование.

  На 13 януари в залата на местната администрация се … Oще


 • 22.01.2012
  По пътя на енергийното самоосигуряване – проект за общини и региони

  Много общини имат възможност на собствена територия да добиват целия електрически ток, потребяван от жителите им, от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Често само потенциалът на соларните и ветрогенераторните инсталации е достатъчен да задоволи потреблението на всички домакинства. За целта е достатъчно например да се инсталират фотоволтаици само върху 10% от наличните покривни площи и върху 5% от подходящите места на открито. В допълнение трябва да се използват и половината от годните за ветрогенератори площи.

  За установяване потенциала на ВЕИ в общините и подходящите места за изграждане на инсталации Компетентен център “Биомаса” ще разработи система за цялостен анализ с името „ERNEUERBAR KOMM“ (Ерноербар Ком). В сътрудничество със специалистите по геоинформация и земеустройство към Трансферен център Щайнбайс във Вайкерсхайм (Баден – Вюртемберг, Германия) проведените вече там изследвания ще бъдат пренесени за България. Ръководеният от проф. д-р Мартина Клерле център вече е разработил този „инструмент” за множество общини и области в Германия.

  Методът на изчисление на „ERNEUERBAR KOMM“ се базира на географски информационни системи (ГИС). В основата се залагат предоставени от компетентните институции географски базисни данни и статистическа информация на ниво общини. Използват се например кадастрални данни, информация за населението, за защитени територии, скорост на вятъра, глобално слънчево излъчване, площи на сгради … Oще


 • 11.01.2012
  Търсят се стажанти за трансгранични проекти на Технологичен център София

  Технологичен център София търси подкрепа при няколко трансгранични проекта в пограничните региони със съседните на България страни. Необходими са ни стажанти (студенти) със следните езикови познания:

  Български – Румънски Български – Сръбски Български – Македонски Български – Гръцки Български – Турски.

  Месторабота ще е в София. При интерес, можете да се обърнете към нас на телефони 02 8090 277 и 0876 444115.


 • 02.12.2011
  Зелена технология за фитодобив на рений

  Реният е един от най-редките елементи на Земята. Намира широко приложение в индустрията благодарение на отличните физикохимични и механични свойства, които притежава – висока температура на топене (3180° C), висока плътност, запазване на пластичността при екстремни температурни разлики.

  Използва се при изготвянето на специални високотемпературни сплави за нуждите на авиокосмическата индустрия и енергетиката, а също така и в Re-Pt катализатори, необходими за получаването на безоловен, високо октанов бензин. Изотопи на Re успешно се прилагат при лечението на рак на белите дробове.

  Ограничените количества на руди, съдържащи рений, налагат разработването на технологии за алтернативен добив на редкия метал. В института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към БАН е създадена евтина и екологично чиста (зелена) технологична схема за растително извличане (фитодобив) на рений от териториите на медни рудници и медодобивни предприятия. Използвано е уникалното свойство на рения да се натрупва и концентрира в зелената растителност в количества, превишаващи стотици хиляди пъти фоновото му съдържание в земната кора.

  За изпълнението на схемата се използват райони с индустриално значими концентрации на рений, които се засяват с открития от лабораторията хиперакумулатор на рений – люцерна. В нея се натрупват високи количества от ценния метал, десетократно превишаващи най-богатите на рений молибденови концентрати. Реният се извлича … Oще


 • 30.11.2011
  Обявена е процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

  На 17.11.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”.

  Основна цел на настоящата процедура е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.

  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева.

  Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по … Oще


 • 23.11.2011
  Официален старт на партньорството между АБГР и Технологичния център
  Ден първи на списание „Градове и региони“

  На 21 ноември, във фоайето на втория етаж на Столичната библиотека, издателите и редакционният екип на новото „Градове и региони“ представиха първия брой на списанието. Сред участниците и гостите на събитието бяха Надежда Нейнски, член на Европейския парламент, представители на институции и на бизнеса, журналисти и университетски преподаватели. Тук бяха и участниците в консултативния съвет на списанието – доц. Милена Стефанова, Проф. Тодор Танев, д-р Антоний Гълъбов, проф. Рангел Гюров, доц. Наню Нанев и Александър Трифонов.

  Списанието е съвместна инициатива и се издава от Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) и Технологичен център София. С встъпителни си думи към гостите Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР, очерта основните моменти в политиката на списанието и изтъкна, че неговата цел е да предизвика дискусия и да спомогне за възстановяване на българските традиции в областта на местното и регионалното самоуправление. На добър път на списанието пожела и Юрген Айзеле, председател на Сдружението за иновации и нови технологии и създател на „Технологичен център София“.

  С особен интерес бе посрещнато словото на Надежда Нейнски, която отбеляза, че децентрализацията и разширяването на местното и регионалното самоуправление е трайна европейска тенденция, на фона на която изоставането на България е … Oще


 • 18.11.2011
  Японски учени опознават технологичния трансфер в България

  С възможностите за технологичен трансфер в България се запозна в Технологичен център София гостуващата у нас японска делегация под ръководството на проф. Фусато Танигучи. Тя е в България в рамките на провеждащата се между 15-18 ноември българо-японска бизнес седмица ‘2011. Инициатор на информационния обмен беше Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), представен от ректора проф. Стоян Денчев и проф. Румен Николов.

  Учените от Япония се срещнаха с представители на фирми от Технологичен парк „ИЗОТ”, които разказаха за досегашния си опит от съвместната работа с японски дружества. Проф. Танигучи предложи разширяване на партньорството между българските и японските научни и изследователски институции като подчерта големия брой български студенти в Европейския център към Токийския университет. Проф. Румен Николов приветства предложението и допълни, че подкрепа в тази насока ще представлява откритата през март 2011 програма на ЕС „Cooperation for Research between EU and Japan“. “С нейна помощ бихме могли да реализираме общи проекти в областта на изследванията”- каза още Николов. Представителите на УниБИТ и Токийският университет се споразумяха заедно да изработят предложение за организиране на трансфер на иновации между двете учебни заведения.

  От страна на Технологичен център София Юрген Айзеле направи кратко представяне на реалния трансфер на технологии между бизнеса и научните среди. … Oще