Технологичен Център София
 • 02.12.2011
  Зелена технология за фитодобив на рений

  Реният е един от най-редките елементи на Земята. Намира широко приложение в индустрията благодарение на отличните физикохимични и механични свойства, които притежава – висока температура на топене (3180° C), висока плътност, запазване на пластичността при екстремни температурни разлики.

  Използва се при изготвянето на специални високотемпературни сплави за нуждите на авиокосмическата индустрия и енергетиката, а също така и в Re-Pt катализатори, необходими за получаването на безоловен, високо октанов бензин. Изотопи на Re успешно се прилагат при лечението на рак на белите дробове.

  Ограничените количества на руди, съдържащи рений, налагат разработването на технологии за алтернативен добив на редкия метал. В института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към БАН е създадена евтина и екологично чиста (зелена) технологична схема за растително извличане (фитодобив) на рений от териториите на медни рудници и медодобивни предприятия. Използвано е уникалното свойство на рения да се натрупва и концентрира в зелената растителност в количества, превишаващи стотици хиляди пъти фоновото му съдържание в земната кора.

  За изпълнението на схемата се използват райони с индустриално значими концентрации на рений, които се засяват с открития от лабораторията хиперакумулатор на рений – люцерна. В нея се натрупват високи количества от ценния метал, десетократно превишаващи най-богатите на рений молибденови концентрати. Реният се извлича … Oще


 • 30.11.2011
  Обявена е процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”

  На 17.11.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”.

  Основна цел на настоящата процедура е оказването на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.

  Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева.

  Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по … Oще


 • 23.11.2011
  Официален старт на партньорството между АБГР и Технологичния център
  Ден първи на списание „Градове и региони“

  На 21 ноември, във фоайето на втория етаж на Столичната библиотека, издателите и редакционният екип на новото „Градове и региони“ представиха първия брой на списанието. Сред участниците и гостите на събитието бяха Надежда Нейнски, член на Европейския парламент, представители на институции и на бизнеса, журналисти и университетски преподаватели. Тук бяха и участниците в консултативния съвет на списанието – доц. Милена Стефанова, Проф. Тодор Танев, д-р Антоний Гълъбов, проф. Рангел Гюров, доц. Наню Нанев и Александър Трифонов.

  Списанието е съвместна инициатива и се издава от Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) и Технологичен център София. С встъпителни си думи към гостите Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР, очерта основните моменти в политиката на списанието и изтъкна, че неговата цел е да предизвика дискусия и да спомогне за възстановяване на българските традиции в областта на местното и регионалното самоуправление. На добър път на списанието пожела и Юрген Айзеле, председател на Сдружението за иновации и нови технологии и създател на „Технологичен център София“.

  С особен интерес бе посрещнато словото на Надежда Нейнски, която отбеляза, че децентрализацията и разширяването на местното и регионалното самоуправление е трайна европейска тенденция, на фона на която изоставането на България е … Oще


 • 18.11.2011
  Японски учени опознават технологичния трансфер в България

  С възможностите за технологичен трансфер в България се запозна в Технологичен център София гостуващата у нас японска делегация под ръководството на проф. Фусато Танигучи. Тя е в България в рамките на провеждащата се между 15-18 ноември българо-японска бизнес седмица ‘2011. Инициатор на информационния обмен беше Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), представен от ректора проф. Стоян Денчев и проф. Румен Николов.

  Учените от Япония се срещнаха с представители на фирми от Технологичен парк „ИЗОТ”, които разказаха за досегашния си опит от съвместната работа с японски дружества. Проф. Танигучи предложи разширяване на партньорството между българските и японските научни и изследователски институции като подчерта големия брой български студенти в Европейския център към Токийския университет. Проф. Румен Николов приветства предложението и допълни, че подкрепа в тази насока ще представлява откритата през март 2011 програма на ЕС „Cooperation for Research between EU and Japan“. “С нейна помощ бихме могли да реализираме общи проекти в областта на изследванията”- каза още Николов. Представителите на УниБИТ и Токийският университет се споразумяха заедно да изработят предложение за организиране на трансфер на иновации между двете учебни заведения.

  От страна на Технологичен център София Юрген Айзеле направи кратко представяне на реалния трансфер на технологии между бизнеса и научните среди. … Oще