Технологичен Център София

Международна конференция „Бъдещето на Долен Дунав“

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Бъдещето на Долен Дунав:
Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура“
Свищов, 24 ноември 2014

Организатори:
Федерация на научно-техническите съюзи
Съюз на икономистите в България
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Правителство на провинция Баден Вюртенберг – Германия
Фондация „Конрад Аденауер”
Асоциация на Дунавските общини „Дунав“ – България
Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи / НКИТЕС/-България

Форумът се провежда в „Корпус Юг“ на Стопанска Академия „Д. А. Ценов”
http://www.uni-svishtov.bg/lower.danube.conference.2014

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА И ДНЕВЕН РЕД

23 ноември 2014 г., неделя – Пристигане и настаняване на участниците от чужбина
24 ноември, понеделник
9.00-9.30 ч. – Регистрация на участниците, „Корпус Юг“, Заседателна зала
9.30- 10.00 ч. ОТКРИВАНЕ
10.00 – 11.00 ч. Първи дискусионен панел:
„РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Модератор: Проф. Атанас Дамянов, СА „Д. А. Ценов” – Свищов
Поканени докладчици:
1. Петер Лангер, Правителство на провинция Баден Вюртенберг-Германия: „Дунавската стратегия на ЕС: предпоставки, развитие, перспективи“
2. Представител на МРР: „Европейските перспективи и българските инициативи за развитие на региона на Долен Дунав през новия програмен период – до 2020 г.”;
3. Ергин Емин, България: „Повече общинска икономическа самостоятелност – едно пожелание към новото българско правителство”
4. Мартине Клавер, Холандия: Търговски директор на компанията ХОРС, Холандия „Иновативни зелени технологии: проект за добиване на биогаз от животински отпадъци” /Реализиран в Южна България и подходящ за селскостопански региони край Долен Дунав;

Дискусия
11.00-12.45 ч. Втори дискусионен панел:
„ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ”

Модератор: Проф. Андрей Захариев, СА „Д. А. Ценов” – Свищов

Поканени докладчици:
1. Проф. д-р Волфганг Кюнел, Швейцария, „Пасивни къщи в интелигентния град“
2. Инж. Димитър Иванов, Платформа за приложения на интелигентна мобилност
3. Рада Петрова, финансов експерт: „Икономическа ефективност и екологична съобразност на завод за преработка на отпадъци край Велико Търново”
4. Ларс Соефстад, Норвегия, „Етични, правни и социални аспекти на науките за живота и технологиите (ELSA)“
Дискусия

***
12.00- 13.00 – Пресконференция на организаторите, „корпус Юг“
13.00- 14.00 – Обяд

***

14.00-15.45 ч. Трети дискусионен панел

„НОВА ИНФРАСТРУКТУРА”

Водещ инж. Димитър Иванов, Заместник – председател и Изпълнителен Директор на НКИТЕС

Поканени докладчици:
1. Проф. д-р Андрей Захариев, СА „Д. А. Ценов” – Свищов, „Състояние и перспективи на инфраструктурата в крайдунавските общини”
2. Доц. д-р инж. Цвето Лукарски, „Телематиката – приложение в общините“
3. Калин Радев, SoftwareGroup: „Системи за оценяване на природни бедствия“
4. Интелигентни системи за улично осветление – НКИТЕС
Дискусия

***
15.45- 16.00 ч. – Кафе пауза

16.15- 17.00 ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ:

1. Доклади от панелните дискусии и обобщение
2. Обсъждане и приемане на „Харта за развитие на Долен Дунав”,
Представяне на проекта за Харта: Председател/Изпълнителен Директор на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ в България /от името на всички организатори/

***
17.00-18.30 ч. Партньорски срещи на участниците в панелните дискусии. Обсъждане на предложения за стартиране на трансгранични проекти в новия програмен период на ЕС /2014-2020 г./

19.30 – Вечеря за чуждестранните участници

***
25 ноември, вторник
Отпътуване на чуждестранните участници

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Проф. Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ
Проф. Величко Адамов, Ректор на СА „Д. А. Ценов”
Станислав Благов, кмет на Свищов
Пламен Стоилов, председател на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“
Инж. Димитър Иванов, Заместник-председател и Изпълнителен Директор на НКИТЕС

КООРДИНАТОРИ:
проф. д-р Андрей Захариев, зам.-председател на ОС на СА „Д. А. Ценов“
Христина Стойчева – секретар на УС на СИБ

За контакт и информация:
Център за международно сътрудничество и проекти при СА „Д. А. Ценов”:
++359(0)631-66376; cicp@uni-svishtov.bg

Адрес за навигация: Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ 105
Уеб алокация „Корпус Юг”: www.uni-svishtov.bg/?page=page&id=174
Телефон за резервации при настаняване в хотелската част на „Корпус Юг“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: ++359(0)882 552510

Дата:
24.11.2014

Час:
9:00 - 19:30

Място:
„Корпус Юг“ на Стопанска Академия „Д. А. Ценов”


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |