Технологичен Център София

Редовно общо събрание на Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан

На 6 април, неделя, от 11.00 часа ще се състои редовно общо събрание на членовете на СНЦ Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан в офиса му в гр. Тутракан, пл. Суворов 1, под сградата на Исторически музей. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Откриване на офиса на сдружението за 2014 г. и приемане на работно време;
  2. Представяне и приемане на доклад за дейността на сдружението за 2013 г. (извършени дейности, състояние на сдружението);
  3. Представяне, разяснения и вземане на решение за приемане и одобрение на годишен финансов отчет за 2013 г.;
  4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2013г.
  5. Представяне на дейността на сдружението от началото на 2014 г. до момента; Представяне и приемане на Програма за дейността на сдружението през 2014 г.;
  6. Представяне и гласуване на бюджет за 2014 г.;
  7. Дискутиране и вземане на решение за приемане на нова редакция на Устава на Сдружението, включваща разширяване на областта на дейност и членството в сдружението;
  8. Разни.

Сдружението за туризъм беше учредено през есента на 2012 г. по инициатива на Юрген Айзеле, след изключително успешното провеждане на първото издание на фестивала „Огненият Дунав“ в гр. Тутракан.

Дата:
06.04.2014

Час:
11:00

Място:
Тутракан, пл. Суворов 1


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |