Технологичен Център София

Семинар „Немският опит в организацията на интермодалния и регионалния транспорт и логистика – възможности за приложение в България”

Българската стопанска камара с подкрепата на Фондация “Конрад Аденауер” организира поредица от работни семинари за обмяна на опит и добри практики на тема „Немският опит в организацията на интермодалния и регионалния транспорт и логистика – възможности за приложение в България”. Ще се проведат общо три семинара, като първият ще се състои в София на 28 март, а останалите два – в края на април и май. Партньори в проекта са Технологичен център София, Браншова камара по железопътен транспорт, ИСА – Пазарджик, ИСА – Благоевград, Сдружение на общините „Орфей” (Септември, Велинград, Якоруда, Разлог, Банско, Добринище, Баня).

Проектът кореспондира с една от най-съществените практически задачи на България в контекста на новата Стратегия на Европейския съюз – „Европа 20/20”, а именно – постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на регионално ниво. Планираните дейности при изпълнението на проекта са ориентирани основно към експертно укрепване на общините и на работодателските организации като техни партньори и повишаването на капацитета на регионално и общинско ниво за решаването на проблемите на транспортните системи и тяхната ефективност. Това е и един от съществените приоритети при подготовката на стратегиите и плановете за развитие на местните икономики, както в краткосрочен период до 2013, така и в средносрочен период – 2014 – 2020.

Общатa цел на проекта е подобряване възможностите на регионалните работодателски организации, като децентрализирани структури на гражданското общество в България за активно участие в идентифициране на общите проблеми на българските общини при формиране на регионалната политика за ефективен, енергоспестяващ и екологосъобразен транспорт и налагане на общинските интереси в тясно сътрудничество и в съответствие с европейските бизнес – модели и немския опит.

Програмата за семинара на 28 март можете да намерите тук

За повече информация:
Българска стопанска камара – 02 93 209 59, branch@bia-bg.com и
Технологичен център София – 02 8090 277, office@technologycenter.bg.

Дата:
28.03.2012

Час:
9:00

Място:
София, Българска стопанска камара, заседателна зала


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |