Технологичен Център София

ТЦС ви кани да се включите в “Клъстер зелени технологии и машиностроене”

През март 2011 Технологичен център София създаде като свое звено Компетентен център Метал. Основните цели на новото звено бяха то да стане пресечна точка между фирмите от бранша и висшите учебни заведения, между български и чужди предприятия, същевременно да предлага полезни семинари и дискусии и експертна помощ в оптимизацията на производството и повишаване на продажбите. В последствие звеното трябваше да прерасне в клъстерна структура, за да може да развитие по-широка дейност, както в страната така и в немско езично пространство.

След няколко месеца усилена по опознаване на проблемите, слабостите и силните страни на бранша в България и създаването на редица контакти с местни и чужди предприятия Технологичен център София вече е на път да премине към следващата стъпка.

На 17 януари 2012 в центъра ще се състои Учредителното събрание за създаване на клъстер за насърчаване на зелените технологии и машиностроенето. Създаването и развитието на клъстерните образования се насърчава от Европейския фонд за регионално развитие по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 с цел повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда. “Клъстер зелени технологии и машиностроене” ще започне своята дейност едва след одобряване на проекта от страна на отговорния орган Изпълнителна агенция за насърчаване на малките средни предприятия. По програмата се финансират първите две години на създаване и развитие на сдружението. След този период структурата трябва да започне да се финансира със собствени приходи.

СНЦ “Клъстер зелени технологии и машиностроене” ще работи заедно с клъстерни организации от Германия, Австрия, Полша и Унгария. Сътрудничество между клъстерите в отделните държави – членки на ЕС е един от основните приоритети на програмата. Чрез съвместната работа ще възникнат нови условия за доставка, ще се разкрият нови пазари. Съществена част от идеята на клъстерната структура е партнирането между отделните й членове, съвместно разработване на нови пазари, съвместна развойна дейност. Насърчава се също така създаването на нови продукти и разработването на нови методи от фирмите – членки.

Чрез съвместната работа между отделните членове на клъстера ще се създадат добри партньорства и ще се постигнат по-добри икономически резултати. Като примери затова могат да бъдат назовани редица дългогодишно съществуващи клъстерни структури в други страни на ЕС. Със своята широка мрежа от контакти Технологичен център София може да поеме дейностите по управление и мениджмънт на сдружението и да гарантира неговия успех.

За повече информация: Стоян Атанасов – тел.: 0899 801860 и Лидия Светославова – тел.: 0876 444 115, както и на 02 8090277.

Учредителното събранието ще е отворено за всички заинтересовани. Мнения и коментари относно инициативата могат да се изпращат на office@technologycenter.bg. Примерен вариант на устава на сдружението можете да прочетете тук.

Дата:
17.01.2012

Час:
13:00

Място:
Технологичен център София


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |