Технологичен Център София

ТЦС ще участва на конференция в Телто/Германия

През май месец тази година СНЦ Изследователски институт за биоактивни полимерни системи (Forschungsinstitut Bioaktive Polymersysteme e.V.) организира конференция в гр. Телто 14513 , Германия. В рамките на конференцията Юрген Айзеле, управител на Технологичен център София, ще изнесе доклад на тема „Изграждане на пояс на зелената химия в България“

Дата:
22.05.2014

Място:
СНЦ Изследователски институт за биоактивни полимерни системи, Телто, Германия


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |