Технологичен Център София

Тутракан ще е новата туристическа дестинация по Дунава

22.01.2012

През ноември миналата година новото ръководство на община Тутракан се срещна с представители на Технологичен център София. Гостите представиха идеите си за развитие на региона около Тутракан като съвременна дестинация за устойчив еко и културен туризъм с международен характер. Те аргументираха предложението си с огромния потенциал от природни, исторически и археологически ценности, разположението на града на Дунава и богатата история на местния риболов. Кметът на общината д-р Димитър Стефанов прие предложението с обещание за съдействие от администрацията и привличане на широката общественост.

В края на миналата година Технологичен център София представи на местното управление редица проектни идеи и конкретни стъпки за популяризирането на града и околностите му като туристическата атракция, които да се разглеждат като част от цялостна концепция за устойчиво развитие на туризма. Обсъдено беше и профилирането на общината като място за развитие на зелени производства, които заедно с туристическия бранш да осигурят препитание за местното население. Д-р Стефанов посочи, че един от най-наболелите проблеми на общината е отливът на хора към по-големите градове и в чужбина. В момента има само няколко по-големи действащи фирми. Безработицата е висока, а младите напускат града почти веднага след завършване на средното си образование.

На 13 януари в залата на местната администрация се състоя поредна среща за уточняване на културния календар на общината за тази година и включването на нови събития, които да привлекат гости от региона, от съседния през р. Дунав гр. Олтеница и окръг Кълъраш, както и от други държави по поречието на Дунава. Срещата беше организирана от председателя на Общинско сдружение за туризъм-Тутракан – Камелия Златанова. Кметът д-р Стефанов, заместник-кметовете Милен Маринов и Петя Князова-Василева, директорът на Историческия музей Петър Бойчев, издателят на местния вестник “Тутракански глас” Калина Грънчарова и представители на Технологичния център конкретизираха следващите стъпки и очертаха няколко основни акцента за 2012-та по пътя към реализацията на амбициозния проект. Вече са уговорени няколко партньорства с международни организации.

За събитията от май до септември ще се търсят доброволци и ентусиасти (най-вече ученици и студенти), които да съдействат на Организационния комитет и да придобият познания в организирането на мероприятия. За тях ще бъдат организирани и кратки обучения за екскурзоводи и за работа с туристи.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |