Технологичен Център София

ТЦС инициира клъстер “Зелени технологии и машиностроене”

31.01.2012

От ляво на дясно: Стоян Атанасов (Технологичен център София), Станислава Иванова, инж. Румен Цинцаров, инж. Георги Рангелов

В края на януари в Технологичен център София беше създаден клъстер “Зелени технологии и машиностроене”. Основната цел на клъстера ще е да оказва съдействие на българските фирми обхванатите браншове да излязат на чуждите пазари. На българските предприятия в машиностроенето и металообработването е известно, че в момента редица германски и австрийски фирми са в търсене на нови доставчици. Местните фирми обаче имат проблеми със създаването на нови контакти и бързото реагиране при запитвания и изпълнение на изискванията на потенциалните клиенти от чужбина. Именно в тази сфера клъстерът ще предоставя стабилна подкрепа.

Предвиждат се общи рекламни кампании, създаването на интернет страница на клъстера, където ще са представени всички негови членове, провеждане на работни семинари по най-различни теми и участия в изложения в Германия и Австрия. Първите направени запитвания от заинтересовани компании от Германия показват, че членовете на клъстера биха могли да имат успех и при съвместна работа по нови поръчки. Запланувано е също така след първите 18 месеца от откриването на клъстера да започне работа по общи проекти за разработване на нови продукти. За тях ще се търси финансова подкрепа по програмите на ЕС за насърчаване на бизнеса.

За мениджър на организацията беше избран Технологичният център, който ще бъде представен от Стоян Атанасов. Председателството на сдружението беше възложено на Станислава Иванова (Спарки, София), а за заместник председатели бяха избрани Румен Цинцаров (РТ Плюс, Пловдив) и Георги Рангелов (Самарт, Перник).

Първите международни дейности на клъстера ще са съвместен работен семинар с Clusterland Upper Austria и Plattform Umwelttechnik Baden-Württemberg, както и представяне на конгреса за иновации MAV в Бьоблинген, Германия през април тази година. За повече информация можете да се обърнете към Технологичен център София


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |