Технологичен Център София

Първи междинен отчет на „Клъстер зeлени технологии и машиностроене”

16.11.2012

След първите шест месеца от своето съществуване ръководството на клъстера направи равносметка за своите дейности. Инж. Стоян Атанасов представи запитвания за оферти от немскоезични предприятия за над 4 млн. лева. Значителна подкрепа в работата на клъстера оказаха инж. Керстен Йон, Щутгарт, както и Компетентен център „Метал” към Технологичен център София. Обикновено чуждестранните фирми, които отправят запитвания, имат определена представа за търсената от тях цена, като очакванията се базират на бизнес-отношения с фирми в други източноевропейски държави. Въпреки че разполагат с мрежа от доставчици, тези фирми са заинтересовани да намерят допълнителни подизпълнители в България, които да тренират и с които да изградят дългосрочни отношения, като им съдействат при производството на висококачествени продукти.

От обработените през тази година запитвания възникнаха поръчки за само около 200 000 лева. Мениджърът на клъстера Стоян Атанасов е сигурен, че размерът на поръчките може да се увеличи. Затова е необходимо членовете на клъстера да оптимизират максимално методите за калкулация. При направената шестмесечна равносметка председателят на сдружението Станислава Иванова подчерта необходимостта от провеждането на нови работни семинари, при които да се обърне особено внимание на темите „Калкулиране” и „Качество на продукцията”.

Фирми, които проявяват интерес да се включат в сдружение „Клъстер за зелени технологии и машиностроене”, могат да се свържат с мениджъра на сдружението: Стоян Атанасов – office@cluster-gtmb.eu.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |