Технологичен Център София

Партньорство с Баден-Вюртемберг

19.11.2012
Смесена междуправителствена комисия Р.България - Баден-Вюртемберг

Смесена междуправителствена комисия Р.България – Баден-Вюртемберг

Вече шест години Република България и германската федерална провинция Баден-Вюртемберг си партнират тясно в рамките на смесена междуправителствена комисия. Ежегодно представители на двете правителства и експерти от различни области на политиката се срещат на разговори и предлагат общи проекти за реализация.

На 15 и 16 ноември в София се състоя тазгодишната среща на комисията. Двете страни бяха водени от пълномощен министър на външните работи Иван Найденов и министъра по европейски въпроси на Баден-Вююртемберг Петер Фридрих. В рамките на срещата бяха взети решения за предприемане на конкретни мерки с различни области.

Технологичен център София от две години работи активно в междуправителствената комисия. През тази година дружеството отново беше представено от г-н Юрген Айзеле, който презентира няколко проекта, чиято реализация предстои през следващите 12 месеца. Създаденият от Технологичен център София „Клъстер зелени технологии и машиностроене” ще изгради обща работна мрежа със сходни клъстери в дунавските държави. Активна подкрепа ще оказва клъстер „Umwelttechnologien”, гр. Щутгарт.

Компетентен център „Биомаса”, изнесен офис на технологичния център в гр. Тутракан, се концентрира върху темата „нови суровини от биомаса”. Партньор от немска страна е „Fraunhofer Institut für chemische Technologien“ в гр. Пфинцтал. Драстично намаляващите залежи на петрол са причината да се търсят решения на база използване на растящи суровини. Още днес трябва да бъдат положени основите в българската част на дунавския регион за изграждането на нови индустрии в тази сфера.

През 2013 година Индустриално-търговска камара, гр. Улм, представена от г-н Карл Шик ще проведе работен семинар за мениджъри на технологични центрове и паркове. Основна тема на семинара ще бъде засилването на технологичния трансфер в държавите-членки на ЕС България и Румъния.

Сред обсъдените теми беше помощта, която Steineiss-Europa-Zentrum, Щутгарт ще окаже на Софийски университет „Св. Климент Охридски” във връзка с реализацията на проекта ENVIMPACT. Ръководител на проекта е проф.д-р Норберт Хьоптнер, а основната цел е съдействие на българската страна при използване на данни от изследвания в сферата на зелените технологии, за да може България да се включи успешно в 7мата рамкова програма за насърчаване на научните изследвания, както и в последващите я програми.

Баден-Вюртемберг и Република Хърватска са отговорниците в рамките на Европейската стратегия за Дунавския регион за работна тема „Насърчаване на конкурентоспособността на икономиката” в 14-те държави участнички. Българската икономика се надява например чрез Смесената междуправителствена комисия на ценни импулси и оказване на помощ при достъп до нови икономически пазари. Двустранната среща ще се състои отново през 2013 година в Баден-Вюртемберг.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |