Технологичен Център София

Редовно Общо събрание на „Клъстер Зелени технологии и машиностроене”

12.12.2012
Meeting on 08.12.2012

Meeting on 08.12.2012

На 8 декември 2012 в конферентната зала на Технологичен център София се състоя редовно общо събрание на създадения в началото на годината клъстер „Зелени технологии и машиностроене”. Председателят, г-жа Станислава Иванова, докладва за успешно извършената регистрация на сдружението и сподели, че вече са постъпили молби за членство от български предприятия. Г-н Стоян Атанасов, мениджър на клъстера („Технологичен център София”), представи привлечените за първата половин година от съществуването на клъстера запитвания от чужди фирми, които са били предоставени на членовете. Присъстващите обсъдиха възможностите за по-ефективно обработване на запитванията и подобряване изготвянето и калкулирането на оферти, за да могат предприятията да бъдат по-конкурентоспособни на международния пазар.

Членовете взеха решение за изготвяне на официална интернет-страница на сдружението, както и за провеждане на поредица семинари през 2013 година за подобряване на контактите между членовете и привличане на нови партньори. Част от семинарите ще бъдат посветени на подобряването представянето на фирмите на външния пазар и обработката на запитвания.

За нови членове на клъстера бяха приети: НИНА ГМ Дизайн ЕООД, ЮМТ Трейдинг ЕООД, МАГ ЕООД.

Протокол Общо събрание Клъстер Зелени технологии и машиностроене 08.12.2012


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |