Технологичен Център София

Пластмасови частици в рибата и по река Дунав!

04.04.2014
Видове пластмасови частици

Видове пластмасови частици

Пластмасовият боклук се натрупва във всички екосистеми по целия свят. В момента се проучва и се пише за изключително драматичната ситуация в световните океани. Хилядите квадратни километри “килими от пластмаса” в Атлантическия и Тихия океан са общоизвестни. Опасенията са, че замърсяването с пластмаса вече е достигнало и реките.

До този тревожен извод са достигнали изследователи във Виенския университет под ръководството на проф. д-р Хуберт Кекайс в хода на изследователски проект на млади риби във втората по големина река в Европа, Дунав. В почти всички водни проби изследователите са открили освен ларви на риба значителен брой микроскопични пластмасови частици. Почти 79% от тях са различни видове на пластмасови мъниста, сферички или люспи. Останалата част се състои от други частици с неизяснен произход, които вероятно са от битови отпадъци.

Бил е изследван участък от река Дунав между Виена и Братислава. Във водата в  крайречните зони са намерени средно 317 пластмасови частици на 1 000 кубични метра  (или около 4,8 грама) и 275 ларви на риба (т.е. около 3,2 гр). Само от този участък всеки ден се транспортират около 4,2 тона пластмасови боклуци до Черно море.

Пластмасови частици в трупа на млада риба

Пластмасови частици в трупа на млада риба

Рибата обърква тези пластмасови отпадъци с храна. Тя не може да различи хранителните частици като малки ракообразни, ларви на насекоми, хайвер и други подобни от отпадъка. Последствията варират от „фалшиво“ засищане през механично запушване и увреждане на стомашно-чревния тракт до смърт. Много доказателства сочат, че разтворими вещества се откриват отново под формата на пластмаса в месото на рибата и по този начин могат да бъдат консумирани от хората.

Технологичен център София заедно с Екоклуб Лом ще проведе кратко проучване в района на Видин – Лом, за което е поискана подкрепа от Виенския университет.

 

Източник: Виенски университет, проф. д-р Хуберт Кекайс, катедра  Лимнология  и Океанография и Франц Алт, Sonnenseite.com

 


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |