Технологичен Център София

Технологичният център организира представяне на „Danube Crossing Points“ на 4тата конференция за Стратегията за развитие на Дунавския регион на ЕС, 29-30.10 2015 в Улм

22.10.2015

На 3 юли 2015 година в дунавския град Гюргево (Румъния) официално беше открита инициативата „Danube Crossing Points“. Нейна основна цел е създаването на повече връзки през река Дунав за подобряване на мобилността и достъпността в региона както и на местната икономика. За да може Долен Дунав да има устойчиво икономическо развитие са необходими поне 12 нови транспортни връзки през Дунава (мостове и тунели), които да се изградят през следващите до 10 години, смятат инициаторите. Това е основното послание, което включилите се градове и общини изразиха в подписаната от тях в Гюргево официална декларация до националните и европейските институции.

Гласуване на текста на декларацията за подкрепа на инициативата „Danube Crossing Points“, 3.07.2015 , Гюргево

Гласуване на текста на декларацията за подкрепа на инициативата „Danube Crossing Points“, 3.07.2015 , Гюргево

След подписването на декларацията се проведоха редица информационни срещи и разговори със заинтересовани страни и институции. Автор и основен организатор на инициативата е Технологичен център София. В скоро време предстои създаването на Работна група „Crossing Points“, която да поеме организацияата на по-нататъшните действия. Чрез създаването ѝ националните правителства и европейските институции ще разполагат насреща си с юридическо лице, което ще бъде партньор в предстоящите дискусии.

Юрген Айзеле, управител на ТЦС, е развил формулата 6 + 12 = 51, с която цели да насочи вниманието към факта, че дори и след изграждане на 12 нови връзки през Дунава, средното разстояние между местата за преминаване ще остане голямо – 51 км. Като база за сравнение служи р. Рейн, по течението на която на всеки 10 км има транспортна връзка.

Юрген Айзеле, управител на ТЦС

Юрген Айзеле, управител на ТЦС

След създаването на Работна група „Crossing Points“ предстоят подготвителни дейности за провеждане на предпроектни проучвания за отделните предложения за нови връзки. Организаторите се надяват да получат подкрепа от консултантската фирма Advisory Hub на Европейската инвестиционна банка, която в момента е в процес на създаване, а сред основните ѝ дейности се предвижда да бъде именно насърчаването на подобни мащабни инвестиционни проекти.

В момента основната задача на инициатицата е да се покаже значението на новите транспортни връзки за развитието на локалните и местните икономики по Долен Дунав.

При обсъжданията на отделните транспортни връзки на експертно ниво предстои да се наложат различни технически решения. Освен мостове, на някои от избраните точки се смята за по-целесъобразно изграждането на тунели.

При първата проведена среща на инициаторите със заместник-председателя на Европейския съюз, г-н Катайнен посочи, че идеята може да се реализира под формата публично-частно партньорство и допълни, че ЕИБ е правилният партньор за провеждане на по-нататъшни разговори.

На предстоящата конференция за Дунавската стратегия, която ще се проведе между 29 и 30 октомври в немския град Улм ще участват редица кметове на заинтересовани общини. Тяхна основна цел ще е Съветът на дунавските градове и региони и Работна група „Дунавски държави“ да вземат решение за подкрепа на инициативата.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |