Технологичен Център София

Бъдещето принадлежи на дървесните влакна

13.11.2016

Участниците в семинара

Участниците в семинара

„Изумително е какво всичко могат дървесните влакна” – под това мото на 9ти ноември се състоя мероприятието „Клъстър иноватив” във Форум Холцбау Остфилдерн, Германия, на което присъстваха 25 експерти от институции, фирми и неправителствени организации. В работния семинар участва и управителят на Технологичен център София Юрген Айзеле.
„Бъдещето принадлежи на материалите, базирани на дървесни влакна” – така Силви Вийст от proHolzBW откри семинара. Експерти от бизнеса и науката имаха възможност да разменят опит в използването на дървесни влакна – иновации и потенциал за развитие в лекото строителство. Организатори на събитието бяха ProHolzBW GmbH, сдружение „Алианс материи базирани на влакна” и Институт за техники в текстила и процесите Денкендорф.

Трима лектори внесоха импулси за дискусии на тема леко строителство. Инж. Бернд Цвингман от Технически университет Берлин, направление „Разработване и конструиране” и представител на инженерно бюро Шлайх Бергерман Парнер представи в доклада си обтегачи от CFK – строителни елементи за широкообхватни конструкции от дървесни влакна. Цвингман сподели, че има голям потенциал за развитието на материали от влакна както и за базирани на дървесината въглеродни влакна. Той подкрепи своята теза, като представи на участниците пилотен проект и проведени в рамките на проекта опити. Цвингман представи и новия изследователски проект, финансиран с европейски средства, „Innventiavor”, посветен на производството на въглеродни влакна на базата на дървесина.

Източник: ProHolz Baden-Württemberg GmbH

Инж. Улрих Фееренбах от фирма Gutex Holzfaserdämmplattenwerk, град Валдхут-Тийнген, представи възникването и развитието на продукти от дървесни влакна като иновативни, екологични изолации за дървеното строителство. Същевременно той разясни различни техники за производство с техните предимства и недостатъци.

Инж. Оливер Давид Крийг от Института за компютърно-базирано проектиране (ICD), Щутгарт, факултет „Архитектура и градско планиране” представи текстилни техники за свързване в дървеното строителство по примера на ICD/ITKE-изследователски павилион 2015/2016. Комплексно оформената носеща конструкция със 150 сегмента от индивидуално ламинирани фурнири от букова дървесина показва как могат да се комбинират и да се използват в лекото строителство текстилни и роботизирани методи. При разработването на експерименталната сграда е използван пример от биониката: морски таралеж. При реализирането на експеримента дървесината се е оказала като много сполучлив материал заради своята еластичност. При павилионът за първи път са използвани индустриални техники за шевове (извитите елементи не са били слепени, а са използвани шевове) за дървени конструкции в архитектурата и са демонстрирани забележителни възможности за иновативно и ефективно по отношение на ресурсите строителство.

Покривна конструкция на павилиона

Покривна конструкция на павилиона

Организаторите планират провеждането на още работни семинари, в рамките на които да продължи работата по тези теми „на бъдещето”. Технологичен център София участва активно в семинарите, тъй като подкрепя проект за отглеждане на бързо растящи растения като източник на дървесина. През 2017 година по инициатива на центъра в дунавския регион над 200 декара ще бъдат засети с мискантус. До 2022 година производството трябва да достигне 30.000 тона, затова центърът вече е в процес на търсене на клиенти от автомобилната индустрия, жилищното строителство, както и в енергетиката. От технологичния център споделят,че особено енергийното оползотворяване ще е от съществено значение за региона. Съществена роля в бъдеще особено в региона на Видин ще имат и нови фирми, които ще се занимават с обработката на мискантус до базирани на влакна суровини.

Технологичен център София продължава своите усилия за привличане на биорафинерии в дунавския регион в България, Румъния и Сърбия.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |