Технологичен Център София

Технологичен център София е избран за проект на международни инвеститори край Видин

02.12.2016

Мискантус

Мискантус

Международна група инвеститори от Германия, Австрия и Швейцария избра Технологичен център София за реализацията на проект в сферата на биоикономиката. Инвеститорите планират от 2017 до 2023 година да засеят различни земеделски земи в региона на Видин с мискантус, след което да решат, дали да преминат към по-крупно отглеждане на културата.

„За проекта избрахме именно региона на Видин, тъй като тук можем да ползваме като алтернатива на шосейния транспорт железопътен и воден транспорт през р. Дунав”, обясни инж. Инго Дреер от германската фирма EvAEnergy.

Юрген Айзеле, управител на Технологичен център София, се надява от своя страна, този проект да бъде стъпка в отдавна желана посока – изграждането на „пояс на зелената химия” („Green Chemistry Belt“) по поречието на река Дунав. Става въпрос най-вече за добиването на химически вещества – суровини от растения. Този тип суровини се очаква да заменят един ден изчерпващия се петрол. Чрез развитието на индустрии като биорафинериите и свързаните с тях преработващи фабрики ще се създадат нови трайни работни места.

От добитата в рамките на проекта реколта мискантус от 2019 година нататък се планира да се произвеждат влакна, които да намерят приложение в строителната и текстилната индустрии.
В партньорство с държавната фирма BioPro Baden-Württemberg GmbH, сдружението Алианс Базирани на влакна материали Баден-Вюртембергder , университети в Хохайм, София, Русе и Нови Сад в региона на Видин ще бъдат приложени на практика най-новите научни изследвания в областта.

В момента Технологичен център София търси още селскостопански производители във видинския край, които да се включат в проекта.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |