Технологичен Център София

Опити на терен с мискантус

18.04.2017

Млади насаждения мискантус

Млади насаждения мискантус

Фирма БИБ биобазирани индустрии България ООД започна тази пролет мащабен експеримент на терен с мискантус. Дейностите се извършват в региона на Видин. По поръчка на българска фирма са произведени над 200 000 ризома (корени), които в последствие са засадени в периода от 10 до 15 април на площ от 60 дка. Междувременно няколко селскостопански предприятия от България и Румъния са заявили интерес към дейността на фирмата и желание за партньорство. Затова от БИБ вече планират разширяване на дейността си през следващата година.

Фирмата се концентрира на първо време върху производството на суровини, които са подходящи за индустриална преработка. Произведеният в региона на Видин мискантус се предвижда да бъде преработен за строителен материал и биопластмаса. В инвестиционния план на предприятието е заложено плантациите с мискантус да нарастнат до 2022 г. до 800 хектара. Ако проектът намери финансовата подкрепа на още инвеститори е напълно възможно територията на насажденията да се увеличи още повече.

Използвани са места с бедна почва покрай р. Дунав, които са много подходящи за такъв тип насаждения. Към момента във всяка една от страните Германия, Австрия и Швейцария има между 3 и 4 хиляди хектара плантации.

Технологичен център София подкрепя БИБ, която е стартираща фирма, със своята мрежа от контакти в областта на биоикономиката в западноевропейските държави. Центърът има изключително добри прогнози за производството на биобазирани суровини в Дунавския регион, които аргументира с голямото количество земеделски и горски площи в региона, както и с потенциала за изграждане на малки регионални биорафинерии и използване на дунавския транспортен коридор.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |