Технологичен Център София

ПОКАНА за Работен семинар „БИОМАСА“

20.06.2017

LogoУважаеми колеги, партньори и интересуващи се от темата „Биомаса“,

Технологичен център София Ви кани сърдечно на работен семинар на тема „БИОМАСА“, който ще се състои на 28.06.2017 от 9:00 часа в хотел „рига“, гр. Русе.

Семинарът е с работен характер като целта ни е да отговорим на въпроси като каква биомаса се произвежда в България и в каква форма тя се използва за енергийни нужди. Също така искаме да обследваме неизползвания към момента потенциал на биомасата. Политическата обосновка за надяваме се съвместната ни работа е известна: изместване на петрола, намаляване на въглеродните емисии, ограничаване на климатичните промени.

Ефективното използване на биомасата изисква и развитие в сферата на транспорта и логистиката. Изхождайки от Вашия натрупан професионален опит в областта на производството, преработката и транспорта на биомаса, Ви каним сърдечно да се включите активно в предстоящото събитие.

След кратко представяне на проекта „ENERGY BARGE”, в рамките на който се организира семинара, чрез отделни изказвания ще се опитаме заедно да представим различните пазарни сегменти: например енергия от дървесина, слама, водорасли, отпадъци от селското стопанство и др.

Участието в семинара е безплатно! Предвиден е превод от българки на английски и обратно.

При желание да участвате молим да ни изпратите кратко потвърждение на office@technologycenter.bg

ПРОГРАМА

09:00 ч. Регистрация на участниците
09:30 ч. Приветствие от управителя на „Технологичен център София” – Юрген Айзеле

Встъпителна реч – г-н Тийз Феленберг, „Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe – FNR“ (Специализирана агенция за възобновяеми суровини), Германия (водещ партньор в проект ENERGY BARGE). Представяне на проект „ENERGY BARGE“.

10:00 ч. Встъпителен доклад: „Биомаса от българското горско стопанство” – г-н Спас Тумбев и г-н Руслан Нихайлов, Изпълнителна агенция по горите

10:15 ч. „Българските пристанища– инфраструктурата за транспорт на биомаса по р. Дунав” – г-жа Ана Натова, BG Ports

10:30 ч. „Биомаса от българското селско стопанство – ситуация, количества, бъдеще”
(очаква се потвърждение)

В дискусията ще бъдат направени следните кратки изказвания:

1. Институт по физиология на растенията и генетика (БАН)
Г-жа Иванина Василева – Потенциалът на производството на водорасли за биомаса в България

2. Институт по физиология на растенията и генетика – (БАН)
Г-жа Диляна Донева – Производство на биомаса от по-висши растения

3. Национална асоциация по биомаса – България (BGBIOM)
Проф. Анна Аладжаджиян – председател – Горска биомаса за отоплителни системи в обществени сгради – добри практики и идеи за бъдещето

4. Национална асоциация по биомаса – България (BGBIOM)
Г-н Тодор Шукеров – Ролята на логистичните и търговските центрове за биомаса в България

5. RUBISHIPS Ltd.
Г-н Христо Якимов – Опит във водния транспорт на биомаса

6. Българска асоциация на производителите на пелети и брикети
Г-н Григор Михов – Актуалната Ситуация в производството на пелети и брикети в България

7. Зелена синергия ДЗЗД, Русе
Инж. Константин Велев – Използването на биомаса в съществуващи електроцентрали на въглища без допълнителни разходи за оборудване по примера на ТЕЦ – Русе

Дискусията ще се води от г-жа Анн-Катрин Кауфман, Biocampus Straubing, Германия

12:15 ч. Обобщения на резултатите от работния семинар

12:30 ч. Коктейл

12:30 ч. Прес-конференция

13:30 ч. Край на събитието

В семинара ще участващ също така представители на следните институции, фирми, изследователски центрове:
• Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe – FNR, Gülzow, Германия (водещ партньор в проект ENERGY BARGE)
• Deggendorf Institut of Technology, Deggendorf, Германия
• Austrian W aterway Company, Wien, Австрия
• Portof Viena, Wien, Австрия
• Bioenergy 2020, Wieselburg, Австрия
• International Center for Applied Research and Sustainalbe Technology, Bratislava, Словакия
• Slovak Shipping and Port Ltd, Bratislava, Словакия
• National Agriculture Research and Innovation Centre, Gödöllö, Унгария
• International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment, Zagreb, Хърватия
• Port Autority Vukuvar, Vukovar, Хърватия
• Technologycenter Sofia Ltd. Sofia, България
• Roman Association of Biomass and Biogas, Bukarest, Румъния
• Federaton of owners of forests and grassland in Rumänien, Valcea County, Румъния

Проект ENERGY BARGE се съфинансира от ЕФРР чрез програма „ДУНАВ“.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |