Технологичен Център София

Среща на Start-up бизнес в Баден-Вюртемберг

15.07.2017

Немската провинция Баден Вюртемберг започна кампания „Start-up Баден-Вюртемберг“. Целта на инициативата е да се създадат по-тесни контакти и целенасочено да се насърчават стартиращи предприятия и организации, които подкрепят такива (www.startupbw.de).

На 14 юли в Щутгарт се срещнаха Start-up фирми, финансисти, корпорации и средни предприятия, както и представители на институции от цялата провинция. Представиха се над 150 стартиращи предприятия, а участниците имаха възможност да се запознаят с разнообразни оферти за консултантски услуги, партньорство и финансиране.

На събитието присъстваха над 2600 участници, от които 400 от големи и средни предприятия и над 1400 млади предприемачи. Присъстваха също така организации, финансиращи стартиращ бизнес, експерти в областта от индустриалните и търговските камари, префесионални организации и обществени институции, както и представители на бизнес инкубатори, организации, предлагащи Co-Working –места, хъбове, Boot Camps, Accelerators, технологични центрове и работилници за бизнес идеи.

Правителството на провинция Баден Вюртемберг оповести, че в рамките на стратегията на ЕС за Дунавския регион възнамерява да направи създадената мрежа достъпна за всички заинтересовани от крайдунавските страни.

Технологичен център София беше представен от управителя Юрген Айзеле, който презентира на форума проекта „ACCELERATOR – Developing accelerators to provide better access to innovation finance for SMEs“, съфинансиран от ЕФРР чрез програма „Дунав” (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/accelerator). Технологичен център София е партньор по проекта заедно с още 14 партньора от 8 крайдунавски държави. При представянето на инициативата беше проявен интерес за партньорство от страна на утвърдили се организации като Karlsruhe Institut of Technology (KIT), BIOPRO Baden-Württemberg, LBBW Venture Capital, Umwelttechnik BW, bwi-international и др.

Технологичен център София ще организира провеждането на кръгла маса за всички заинтересовани страни в София, в началото на септември. Основна тема на срещата ще бъде как стартиращите предприятия в България да бъдат насърчавани по-ефективно. За повече информация относно срещата: office@technologycenter.bg


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |