Технологичен Център София

ENERGY BARGE – бюлетин 2, септември

12.10.2017

Уважаеми колеги, партньори и заинтересовани лица,

готов е вторият бюлетин “ENERGY BARGE”, сега и на български език. В бюлетина ще намерите информация за дейностите по проект „ENERGY BARGE – Building a green energy and logistics belt” , съфинансиран от ЕФРР чрез програма за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014-2020”.

Целта на трансграничния проект е да проучи и подпомогне разработването на потенциала за зелена енергия в Дунавския регион, като по този начин да се увеличи енергийната осигуреност и ефикасност на крайдунавските държави.

Проектът ангажира ключови фигури по цялата верига за създаване на стойност, фирми за производство и обработка на биомаса, транспортния сектор, включително пристанищата по р. Дунав, както и съответните обществени органи и лицата определящи, свързаното с това законодателство.

Ползи:
Чрез ENERGY BARGE се цели постигането на следните ползи:

– Обмен на опит и добри практики, повишаване използването на биомаса за добив на енергия в Дунавския регион;
– Идентифициране на веригите за създаване на стойност и улесняване пазарната реализация на биомасата;
– Популяризиране на пристанищата като място за обработка и съхранение на биомаса;
– Увеличаване използването на дунавския транспортен коридор.

Към момента партньорите по проекта са изработили следните проучвания:

– Compendium of national market study reports with supporting country factsheets;
– Mapping the political and regulatory framework in the Danube region regarding biomass production for energetic use and logistics.

До края на година ще приключи работата и последните изследвания:

– Catalogue and visualization of biomass feedstock flows;
– Sustainability framework for bioenergy feedstock production;
– Biomass and bioenergy company landscape;
– Analysis of scenarios for biomass demand in the bioenergy sector.

Бюлетин 2, септември: Energy Barge Newsletter 2-1 BG FINAL

За допълнителна информация сме на Ваше разположение!
Екип на Технологичен център София ЕООД


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |