Технологичен Център София

Кръгла маса на тема „Състояние на Старт ъп предприятията и центровете за ускорено развитие”

01.09.2017

На 31.08.2017 по инициатива на Технологичен център София ЕООД се състоя Кръгла маса на тема „Състояние на Старт ъп предприятията и центровете за ускорено развитие”. Домакин на мероприятието беше „betahaus“, София. Поканени бяха представители на 15 организации от различни сфери в сектора, сред които Cleantech Bulgaria, Институт за изследване на обществата и знанието (БАН), GiS – Transfer Center Foundation, HCMCB –Национално сдружение за малкия и средния бизнес, Bulgarian Consulting Group, Тех Парк София и др. Целта на дискусията беше да се направи анализ на ситуацията в старт ъп сцената в България и да се формулират предложения за подобряване на условията за развитие на млади бизнеси.

ТЦС, като партньор по проект „ACCELERATOR Developing accelerators to provide better access to innovation finance for SMEs”, № DTP 1-278-1.1., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „ДУНАВ 2014-2020” има за задача през идните месеци да разработи пилотен проект за България, при подготовката на който ще се стреми да вземе предвид направените в рамките на събитието предложения и констатации.

Управителят на ТЦС, Юрген Айзеле, откри кръглата маса с кратка презентация на актуалното състояние на Старт ъп – екосистемата в България и направи сравнение със ситуацията в германската провинция Баден – Вюртемберг. В последвалата дискусия бяха обсъдени проблеми като различия в качеството на предлаганите услуги в сектора, липса на опитни и доказани ментори, липса на базови компетенции сред стартиращите предприемачи и необходимост от придобиването им в рамките на курсове във висшите училища, ниско качество при осъществяване на бизнес идеите и недостатъчно кураж у младите предприемачи да реализират плановете си. Посочено беше също така, че държавната администрация развива идеи за подобряване на старт ъп средата, но не успява да предложи реална помощ, а действията й са забавени.

Спънка пред развитието на младите компании се оказа и липсата на платформа, чрез която да се информират. В България вече има много възможности, но няма опит. Липсва качество в цялата екосистема. Правителството работи много бавно и процесите се проточват във времето. Трябва да се предприемат по-големи усилия и в процеса да се включат всички заинтересовани страни. Неправителствените организации, организациите, работещи с Venture Capital както и предлагащите услуги за ускорено развитие трябва да се координират по между си и да подобрят сътрудничеството си. В други страни, например в провинция Баден-Вюртемберг, Германия, екосистемата функционира със собствени сили, тъй като началото е поставено преди 40 години.

Сред предложенията за подобряване на развитието в сектора бе обръщането и тясното сътрудничество с общините и изграждането на регионални партньорства между администрация, академични среди и бизнес. Според участниците от съществено значение за подобряването качеството на услугите за стартиращия бизнес е въвеждането на ясни критерии и стандарти за работа, специализация на отделните организации в по-тесни области, както и гъвкавост в предлагането, като напр. 24-часови услуги.

Експерти констатираха, че има много очаквания, импортиране на идеи и разнопосочни действия, но очакваният резултат е неясен. Те се обединиха също така около мнението, че ролята на двигател за развитието на сектора трябва да играе икономиката, но същевременно трябва да се използват по-добре и наличните възможности и ресурси.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |