Технологичен Център София

Среща на партньорите и национален семинар със заинтересовани страни по проект ACCELERATOR

29.11.2017

На 27 и 28 ноември Технологичен център София беше домакин на третата поредица работни срещи в рамките на проект ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, DTP 1-278-1.1, съфинансиран от ЕФРР, чрез програма „Дунав”.
През първия ден срещите се състояха в „betahouse” София. След заседание на надзорния съвет и обсъждане на бъдещите се проведе работен семинар, в рамките на който всяка от организациите – партньори представи своя идея за пилотен проект, който ще бъде реализиран от февруари до септември 2018 г. При представянето на идеите възникнаха изключително интересни дискусии, предложения и обмяна на информация. Работният ден приключи с презентация и обиколна из betahouse като утвърден играч в co-working сектора в София.

На следващия ден гостите се запознаха с работата на държавния София ТехПарк, където се проведе семинар със заинтересовани страни. Участниците от България и чужбина имаха възможността да обменят опит, проблеми пред развитието им, добри практики и идеи за бъдещата си работа. Продължи и представянето на бъдещите пилотни проекти, като присъстващите се включиха активно с разнообразни предложения, свързани с организацията, тематичната област на центровете за ускорено развитие, избора на старт ъп – предприятия, подбора на ментори и др. ключови моменти за осъществяването на успешни пилотни проекти.
Повече информация за проект ACCELERATOR можете да получите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/accelerator .На същия адрес можете да се абонирате и за бюлетин “ACCELERATOR”.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |