Технологичен Център София

ПОКАНА – Откриване на пилотен проект „ACCELERATOR Северозападна България“

26.02.2018

На 28.02.2018 в 10.30 ч. в Търговско – Промишлена Палата – Враца ще бъде дадено начало на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“. Проектът се изпълнява от Технологичен Център София в партньорство с фирма Виртех ООД и е част от международния проект „ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, DTP 1-278-1.1, съфинансиран от ЕФРР, чрез програма „Дунав 2014-2020”, чиято цел е да проучи и да се опита да подобри условията за новооткрити стартиращи фирми в 11 страни-участнички от поречието на река Дунав.

В рамките на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“, продължаващ до 29.11.2018, новооткритите фирми могат да получат практическа подкрепа при разработването на своя бизнес модел с помощта на експерти от икономиката и науката, както и да получат информация за подходящите възможности за финансиране. Заинтересованите стартиращи фирми от браншове като мехатроника, информационни и комуникационни технологии, биотехнология, креативна индустрия и др. могат да кандидатстват за участие до 31. март 2018.

За да се постигне инкономически подем в Северозападна България в областните центрове Враца, Монтана, Видин, Лом, Плевен и Ловеч, трябва да се стимулира наличния иновативен и креативен потенциал в подобен мащаб, както това вече е факт в големи градове като София, Пловдив и Варна, защото една работеща инфраструктура от малки и средни предприятия е необходимата предпоставка за установяването на големи индустриални фирми в региона. Тази водеща идея на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“ ще бъде представена на 28.02.2018 в 10.30 ч в Търговско-Промишлена Палата – Враца от ръководителите на проекта Юрген Ейзеле (Технологичен Център София ЕООД) и проф. Румен Николов (Виртех ООД).

За допълнителна информация екипът на ТЦС е на Ваше разположение.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |