Технологичен Център София

Акселератор „Северозападна България“ набира кандидатури на стартиращи фирми

01.03.2018

Акселератор „Северозападна България“ е част от международния проект „ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, работен пакет 4 „Разработване и тестване на схеми за ускорено бизнес развитие“. Негови организатори са Технологичен център София и Виртех ООД.

Акселераторът беше официално открит на 28 февруари в гр. Враца, въпреки тежката пътна обстановка. Още същия ден стартира набирането на кандидатури от млади предприемачи в няколко различни области. Акселераторът предоставя програма за ускоряване на бизнес развитието и подпомагане на иновативни стартиращи фирми и малки и средни предприятия. Дейността му е насочена към фирми, които се стремят към разработване на високо иновативни приложения и изграждане на високотехнологични решения в четирите основни приоритетни области, определени в Стратегията за иновации за интелигентна специализация на Република България 2014 -2020 (IS3), а именно:

– „Мехатроника и чисти технологии“,
– „Информатика и информационни и комуникационни технологии“,
– „Промишленост за здравословен живот“, „Биотехнологии“ и
– „Нови технологии в творческите и развлекателните индустрии“.

Откриване на Акселератор Северозападна България в гр. Враца на 28.02.2018, автор: Олег Константинов

За да приведе представените и одобрени проекти в реалния живот, програмата на акселератор „Северозападна България“ ще обхване целия предприемачески цикъл – от създаването на идеята, до разработка на прототип и развитието на бизнеса. Програмата ще предостави подкрепа за изграждане на екипи и идеи, разработване на бизнес модели, предоставяне на обучение и наставничество, електронно обучение и онлайн консултации, както и предоставяне на подкрепа за достъп до финансиране от различни източници.

Повече информация относно възможностите и сроковете за участие в програмата можете да намерите на Акселератор СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ.

Проектът „ACCELERATOR – Developing Accelerators to Provide Better Access to Innovation Finance for SMEs”, DTP 1-278-1.1 се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „Дунав 2014-2020”


Резюме:  https://youtu.be/ fqKdS9nWBmU
Цялото видео: https://youtu.be/ gg2N9AaLVVs


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |