Технологичен Център София

BioPro Баден-Вюртемберг и Технологичен център София ЕООД се договориха да си сътрудничат

16.07.2018

BioPro BW е водещ партньор в Interreg проекта „DanuBioValNet“ под ръководството на проф. д-р Ралф Киндерватер. Технологичен център София – представляван от управлявителя Юрген Айселе, работи като партньор в проекта „Акселератор“ на програмата Interreg.

Пилотният проект на Акселератора се осъществява в Северозападна България. Целта е да се покаже, че дори в селските райони има интерес към създаване на бизнес. Поради голямото разстояние до София, местните стартиращи компании не получават почти никаква подкрепа.

В рамките на Акселератора са разработени „инструменти“ за стартиращи фирми, които са особено подходящи за тези, които искат да започнат бизнес в селските райони.

Един от фокусите на проекта „DanuBioValNet“ е създаването на мрежа от производители, които искат да предложат своите растителни продукти на фитофармацевтичната индустрия. Освен това осигурява достъп до иновациите в сектора на високите технологии.

Във втория етап на проект ACCLERATOR (септември-декември 2018 г.) Технологичен център София се надява да привлече повече участници, които искат да започнат бизнес в тази област. Проф. Киндерватер заяви, че мрежата DanuBioValNet може да предостави наставници с богат опит. Юрген Айселе подчертава, че особено важно за земеделските стопани и производителите на специални култури е да бъде предоставен достъп до инфраструктурата за научноизследователска и развойна дейност.

И двата проекта са свързани с разработването на стратегия за развитие на биоикономиката в Дунавския регион.


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |