Технологичен Център София
 • СНЦ Сдружение за иновации и нови технологии

  Сдружението е създадено през 2010 г. Основните му цели са да насърчава въвеждането на нови технологии и развитието на иновации. СИНТ е инициатор и организатор на българския вариант на провеждащото се в Германия състезание “Jugend forscht“ (“Млади изобретатели”), което стартира в България през 2012. Състезанието е насочено за младежи между 15 и 21 години и е разделено в категориите Биология, Химия, Математика/Информатика, Физика, Работна среда/Техника.

  Контакти:
  Лице за контакт: Юрген Айзеле, Симеон Николов, Марияна Хамънова
  Тел: 02 8090 277
  Моб: 0874 444 116, 0876 228 332
  email: sint@sint-bg.eu
  Уебсайт: http://sint-bg.eu

 • Фондация “Институт по технологии и развитие”

  Фондация „Институт по технологии и развитие” (ИТР) е нетърговска и неправителствена организация, която развива приложни изследвания и иновативни бизнес и технологични идеи и системи, предназначени да обслужват производители и индустрии за постигане на по-висок растеж и повишена конкурентоспособност. ИТР подпомага национални и международни правителствени и неправителствени, промишлени организации при прилагането на политики и стратегии, свързани с нови технологии.

  Институтът е насочен към развитие и укрепване на взаимовръзките между академия и индустрия, към повишаване на културата на иновативност и предприемачество. Освен това, ИТР предлага обучение и тренинг на различни групи хора (местни общности, групи по интереси, малки и средни предприятия, големи производствени структури и др.), като използва съвременни технологии за обучение и ги подпомага при внедряването и усвояването на информационни системи, методологични разработки, използване на добри практики, свързани с информационни и комуникационни технологии.

  Контакти:
  Лице за контакт: Марин Бързаков
  Тел: 02 8090 267
  Моб: 0885 302 561
  email: office@itd-bg.eu
  Уебсайт: http://itd-bg.eu

 • „Виртех“ ООД

  „Виртех“ е софтуерна фирма, създадена през 1996 г. за изследвания и разработки на Интернет приложения: системи за дистанционно обучение и дистанционна работа, сериозни игри и живи лаборатории. Участва активно в рамковите програми на Европейския съюз и в програмата за Обучение през целия живот. Досега „Виртех“ е бил или е контрактор в 20 европейски проекти.

  Контакти:
  Лице за контакт: Веселин Спиридонов
  Тел: 02 8090 249
  Моб: 0889 445 689
  email: virtech@virtech-bg.com
  Уебсайт: http://www.virtech-bg.com

 • Региирунгсбаумайстер Шлегел ЕООД & Ко. КД

  Качеството на живот в една модерна индустриална държава се постига с изграждане на жилища, сгради, инфраструктура и комунални услуги. Както гъсто населените пространства така и по-слабо населените региони изискват комплексни строителни проекти. Качеството на пространствата за обитаване се характеризират чрез рентабилност, сигурност и въздействие върху околната среда на техническите проекти.

  Инженерно бюро Шлегел вече повече от 75 години е компетентен партньор за всички консултантски и инженерни услуги в строителството. Нашият дългогодишен опит и експертните ни познания в областта на инженерните услуги ви осигуряват технически зрели концепции, съобразени с потребностите на хората и грижата за околната среда.

  Централният ни офис се намира в Мюнхен. В него и в свързаните с нас дружества и филиали работят общо 185 служители.

  Независимо от интересите на фирмите и доставчиците ние изработваме цялостни решения изключително в интерес и полза на клиента. Нашият модерен и иновативен проектен мениджмънт ви гарантира качество, спазване бюджета и на сроковете.

  Фирма SCHLEGEL е акредитирана от редица правителства и международни финансови институции като Световната банка, Европейския съюз и Световната здравна организация. Всички инженерни услуги се извършват по стандартите на DIN EN ISO 9001:2000.

  Контакти:
  Лице за контакт за България: Огнян Хинтерлехнер
  Тел: 02 8090 325
  Моб: 0895 419 436
  email: o_kolev@yahoo.com
  Уебсайт: http://www.ib-schlegel.com

 • Адвиа – стратегии и планиране ЕООД

  Дружеството е основано през 2007. Занимава се с генериране на проекти идеи и разработване на проекти в сферите енергетика, инфраструктура (питейна вода, отпадни води), промишлени зони, технологични паркове, туризъм.

  До момента дружеството е реализирало създаване на промишлена зона в община Елин Пелин и в община Марица. През 2012 е запланувано изграждане на електроцентрала на базата на биогаз край Пловдив.

  Контакти:
  Лице за контакт: Ю. Айзеле
  Тел: 02 8090 244
  email: bg.advia@gmail.com

 • blank_logo

  СНЦ Европейски образователен център за води, енергия и отпадъци

  Създадено през 2002 година в София. Сдружението провежда семинари в областите водоснабдяване, отпадни води, превенция от наводнения, европейско законодателство за водния сектор, използване на възобновяеми енергийни източници, отпадъци и рециклиране за бизнеса и общините.

  Контакти:
  Лице за контакт: Емил Георгиев
  Тел: 02 8090 244