Технологичен Център София
biomass

Компетентен център „Туризъм” чрез своите експерти може да ви окаже подкрепа при:

  • изготвяне на анализи за общини и региони;
  • изработване на туристически планове;
  • изработване на индивидуални маркетингови концепции;
  • разработване на туристически продукти;
  • организиране на събития;
  • обучения на работещи в сферата на туризма
  • изготвяне на туристически карти.

Чрез КЦ „Туризъм” вие можете да работите с експерти от Германия, Австрия и Швейцария. Имаме партньорства има с региони в Шварцвалд, Бодензее, както и в алпийските региони в Швейцария.

България разполага с голям неизползван потенциал за алтернативен туризъм както в планинските региони и в някои части на Черноморието, така и по поречието на река Дунав. Един от проблемите пред туристическия сектор е недостатъчната или не добра инфраструктура в подходящите за алтернативен туризъм региони. Съществен проблем представлява и недостигът на добре обучен персонал и най-вече на специалисти, които биха могли активно да работят за подобряване на качеството и предлагането в сектора.

Споделянето на практически опит в рамките на работни семинари е една от приоритетните задачи на КЦ „Туризъм”.

Събития в КЦ Туризъм

    В момента няма предстоящи събития


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |