Технологичен Център София
Компетентен център „Туризъм” чрез своите експерти може да ви окаже подкрепа при:
  • изготвяне на анализи за общини и региони;
  • изработване на туристически планове;
  • изработване на индивидуални маркетингови концепции;
  • разработване на туристически продукти;
  • организиране на събития;
  • обучения на работещи в сферата на туризма
  • изготвяне на туристически карти.

logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |