Технологичен Център София
  • tourism tutrakan logo

    СНЦ Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан

    Сдружение в обществена полза за популяризиране на Тутракан и региона като дестинация за алтернативен туризъм. Организира и провежда мероприятия, изготвя на рекламни и информационни материали и концепции за развитие, които да подпомагат развитието на туризма по долното поречие на река Дунав и по-специално в региона на Тутракан.

    Уебсайт: http://tutrakan-tourism.eu

                     http://danube-raft.eu


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |