Технологичен Център София
metal header

Концепция

Българското металообработване и машиностроене в момента се намират в трудна ситуация, която беше допълнително усложнена от световната финансова и икономическа криза. Сравняването на рамковите условия и структурата на разходите в различните европейски държави показва, че има потенциал за преместване на производство към България. Същевременно трябва да се компенсират и съществени недостатъци:

 • В Германия се отделя твърде малко внимание на възможностите за производство в България.
 • Българските предприятия не се славят с технически иновации.
 • Продуктите на българското машиностроене са известни само на запознати.
 • Българските предприятия почти не рекламират дейността си активно в Германия
 • При запитвания за оферти калкулациите се изготвят отчасти непрофесионално.
 • Често липсват необходимите сертификати, а производствената техника нерядко е остаряла.
 • Фирмените ръководства често не са достатъчно ориентирани към продажби и отчасти липсва познание на модерни методи в тази насока.
 • Калкулирането на офертите в повечето случаи не е достатъчно еластично, липсва ориентиране към процесите.

За преодоляване на тези пречки спешно трябва да бъдат предприети концентрирани и професионални мерки. На тази база Технологичен център София създаде “Компетентен Център МЕТАЛ“, чиято цел е заедно с и в полза на българските предприятия да увеличи достъпа до нови технологии и да усвои чужди пазари. За тези пазари се борят азиатските държави и почти всички страни от Източна Европа!

Какви доставчици търсят фирмите от немскоезичното пространство?
Фирми, които да имат:

 • Достатъчен до модерен машинен парк, съответно желание той да бъде разширен
 • Добри технологични познания и обучен персонал
 • Гъвкаво ръководство с разбиране за международен мениджмънт
 • Добре функционираща производствена методика
 • Да гарантират качеството и да имат функционираща документация
 • Ценова атрактивност
 • Спазване на срокове, надеждност, воля за успех

Успех чрез партньорство
За да бъдат спечелени като клиенти фирми от немскоезичното пространство, е необходимо да бъдат положени общи усилия, свързващи отделните усилия на българските доставчици, да се координират дейностите и предприятията да се предложат на пазара. Такова партньорство може да има огромен потенциал. Работата в тази посока изисква далновидност на мениджърския екип, желание за партньорство и стабилни и дългосрочно гарантирани рамкови условия.

Събития в КЦ Метал

  В момента няма предстоящи събития


logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |