Технологичен Център София
 • Професионален мениджмънт в Германия и България
  • Създаване на контакти с потенциални предприятия – производители в България
  • Изграждане на контакти с потенциални клиенти в Германия/ Европейския съюз
  • Странично съдействие/обслужване и гарантиране на качеството
  • Benchmarking на доставчиците
  • Подкрепа при насърчаване и маркетинг
  • Подкрепа при сертифициране
  • Квалифициране на доставчиците (Know-How и технологичен трансфер)
 • Осигурено финансиране с евро средства, съответно чрез българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • Дългосрочна визия за рекламирането на предприятията
 • Участие на допълващи мероприятия на международни икономически организации, сдружения, Баден Вюртемберг интернационал и др.

logo
© 2011-2012 Технологичен Център София |