Технологичен Център София
 • Първи междинен отчет на „Клъстер зeлени технологии и машиностроене”

  След първите шест месеца от своето съществуване ръководството на клъстера направи равносметка за своите дейности. Инж. Стоян Атанасов представи запитвания за оферти от немскоезични предприятия за над 4 млн. лева. Значителна подкрепа в работата на клъстера оказаха инж. Керстен Йон, Щутгарт, както и Компетентен център „Метал” към Технологичен център София. Обикновено чуждестранните фирми, които отправят запитвания, имат определена представа за търсената от тях цена, като очакванията се базират на бизнес-отношения с фирми в други източноевропейски държави. Въпреки че разполагат с мрежа от доставчици, тези фирми са заинтересовани да намерят допълнителни подизпълнители в България, които да тренират и с които да изградят дългосрочни отношения, като им съдействат при производството на висококачествени продукти.

  От обработените през тази година запитвания възникнаха поръчки за само около 200 000 лева. Мениджърът на клъстера Стоян Атанасов е сигурен, че размерът на поръчките може да се увеличи. Затова е необходимо членовете на клъстера да оптимизират максимално методите за калкулация. При направената шестмесечна равносметка председателят на сдружението Станислава Иванова подчерта необходимостта от провеждането на нови работни семинари, при които да се обърне особено внимание на темите „Калкулиране” и „Качество на продукцията”.

  Фирми, които проявяват интерес да се включат в сдружение „Клъстер за зелени технологии и машиностроене”, могат да … Oще


 • ТЦС инициира клъстер “Зелени технологии и машиностроене”

  В края на януари в Технологичен център София беше създаден клъстер “Зелени технологии и машиностроене”. Основната цел на клъстера ще е да оказва съдействие на българските фирми обхванатите браншове да излязат на чуждите пазари. На българските предприятия в машиностроенето и металообработването е известно, че в момента редица германски и австрийски фирми са в търсене на нови доставчици. Местните фирми обаче имат проблеми със създаването на нови контакти и бързото реагиране при запитвания и изпълнение на изискванията на потенциалните клиенти от чужбина. Именно в тази сфера клъстерът ще предоставя стабилна подкрепа.

  Предвиждат се общи рекламни кампании, създаването на интернет страница на клъстера, където ще са представени всички негови членове, провеждане на работни семинари по най-различни теми и участия в изложения в Германия и Австрия. Първите направени запитвания от заинтересовани компании от Германия показват, че членовете на клъстера биха могли да имат успех и при съвместна работа по нови поръчки. Запланувано е също така след първите 18 месеца от откриването на клъстера да започне работа по общи проекти за разработване на нови продукти. За тях ще се търси финансова подкрепа по програмите на ЕС за насърчаване на бизнеса.

  За мениджър на организацията беше избран Технологичният център, който ще бъде представен от Стоян … Oщеlogo
© 2011-2012 Технологичен Център София |